- Account list

members of the Diet (88)

Seiji Osaka
Representatives (3) / DP / Hokkaido #8
Yukio Hatoyama
Representatives (8) / DP / Hokkaido #9
Tadamori Oshima
Representatives (9) / LDP / Aomoriken #3
Yasunori Saito
Representatives / DP / Miyagiken #2
Kaname Tajima
Representatives (3) / DP / Chibaken #1
Hirotami Murakoshi
Representatives (2) / DP / Chibaken #5
Mito Kakizawa
Representatives (3) / DP / Tokyoto #15
Akihiro Hatsushika
Representatives (1) / DP / Tokyoto #16
Mari Kushibuchi
Representatives / DP / Tokyoto #23
Masaaki Taira
Representatives / LDP / Tokyoto #4
Makoto Yamazaki
Representatives (1) / DP / Kanagawaken (Minamikanto)
Tsuyoshi Hoshino
Representatives (2) / LDP / Kanagawaken #12
Taro Kono
Representatives (5) / LDP / Kanagawaken #15
Mieko Nakabayashi
Representatives (1) / DP / Kanagawaken #1
Keiichiro Asao
Representatives (5) / ind. / Kanagawaken #4
Kenji Eda
Representatives (3) / YP / Kanagawaken #8
Kentaro Genma
Representatives / DP / Shizuokaken #8
Kensuke Onishi
Representatives (1) / DP / Aichiken #13
Yukinori Nemoto
Representatives (2) / LDP / Aichiken #15
Yoshihiro Ishida
Representatives (1) / DP / Aichiken #6
Kenichiro Ueno
Representatives (3) / LDP / Shigaken #2
Sadakazu Tanigaki
Representatives (10) / LDP / Kyotofu #5
Kazunori Yamanoi
Representatives (4) / DP / Kyotofu #6
Akira Nishino
Representatives (5) / LDP / Osakafu #13
Takashi Nagao
Representatives (1) / DP / Osakafu #14
Atsushi Kumada
Representatives (1) / DP / Osakafu #1
Nobumori Otani
Representatives (3) / DP / Osakafu #9
Yasuhiro Okada
Representatives (1) / DP / Hyogoken #10
Shoichi Takahashi
Representatives (1) / DP / Hyogoken #4
Toshiro Ishii
Representatives / DP / Hyogoken #7
Sumio Mabuchi
Representatives (3) / DP / Naraken #1
Shuhei Kishimoto
Representatives (1) / DP / Wakayamaken #1
Naoto Sakaguchi
Representatives (1) / DP / Wakayamaken #2
Ichiro Aisawa
Representatives (8) / LDP / Okayamaken #1
Gaku Hashimoto
Representatives (3) / LDP / Okayamaken #4
Michiyoshi Yunoki
Representatives (2) / DP / Okayamaken #4
Takuya Hirai
Representatives (4) / LDP / Kagawaken #1
Yuichiro Tamaki
Representatives (1) / DP / Kagawaken #2
Takako Nagae
Representatives (1) / DP / Ehimeken #1
Kazuhiro Haraguchi
Representatives (5) / DP / Sagaken #1
Kenichiro Fukushima
Representatives (1) / DP / Kumamotoken #2
Takeshi Iwaya
Representatives (5) / LDP / Oitaken
Mikiko Shimoji
Representatives (4) / PNP / Okinawaken #1
Tetsuo Saito
Representatives (6) / NCGP / (Chugoku)
Toshiko Abe
Representatives (2) / LDP / (Chugoku)
Yoshitaka Shindo
Representatives (4) / LDP / (Kitakanto)
Yukiko Miyake
Representatives (1) / DP / (Kitakanto)
Kazuya Mimura
Representatives (1) / DP / (Minamikanto)
Jun Matsumoto
Representatives (4) / LDP / (Minamikanto)
Atsushi Chugo
Representatives (1) / DP / (Minamikanto)
Yuriko Koike
Representatives (6) / LDP / (Tokyo block)
Kenya Akiba
Representatives (3) / LDP / (Tohoku)
Hideo Yoshiizumi
Representatives (1) / SDP / (Tohoku)
Daisuke Fujita
Representatives / DP / (Tokai)
Masato Imai
Representatives (1) / DP / (Tokai)
Hideaki Omura
Representatives (5) / LDP / (Tokai)
Ryoichi Hattori
Representatives (1) / SDP / (Kinki)
Yuzuru Takeuchi
Representatives (2) / NCGP / (Kinki)
Ichita Yamamoto
Councilors (3) / LDP / Gunmaken
Makoto Nishida
Councilors (1) / NCGP / Saitamaken
Renho
Councilors (1) / DP / Tokyoto
Masaharu Nakagawa
Councilors (1) / LDP / Tokyoto
Yuji Fujimoto
Councilors (1) / DP / Shizuokaken
Ikuko Tanioka
Councilors / DP / Aichiken #1
Kumiko Hayashi
Councilors / DP / Shigaken
Tetsuro Fukuyama
Councilors (2) / DP / Kyotofu
Yoshitada Kounoike
Councilors (3) / LDP / Hyogoken
Kiyosige Maekawa
Councilors (1) / DP / Naraken
Hiroshige Seko
Councilors (3) / LDP / Wakayamaken
Masaaki Taniai
Councilors (1) / NCGP / Okayamaken
Nobuo Kishi
Councilors (1) / LDP / Yamaguchiken
Tadashi Inuzuka
Councilors (1) / DP / Nagasakiken
Itsuki Toyama
Councilors (1) / DP / Miyazakiken
Shinpei Matsushita
Councilors (1) / LDP / Miyazakiken
Kenzo Fujisue
Councilors (2) / DP /
Kazuya Maruyama
Councilors / LDP /
Makoto Hirayama
Councilors / NPN /
Akira Koike
Councilors (2) / JCP /
Mizuho Fukushima
Councilors (2) / SDP /
Hiroshi Yamamoto
Councilors / NCGP /
Kiyohiro Araki
Councilors (3) / NCGP /
Masahisa Sato
Councilors (1) / LDP /
Masayoshi Hamada
Councilors (1) / NCGP /
Yoko Wanibuchi
Councilors (1) / NCGP /
Shokichi Kina
Councilors / DP /
Tsukasa Akimoto
Councilors (1) / LDP /
Shinobu Kandori
Councilors (1) / LDP /
Motoyuki Odachi
Councilors (1) / DP /

local assemblies (469)

Naoki Takashima
metropolitan assembly / LDP / Tokyoto
Yukie Nogami
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Ikuko Tanoue
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Ryosei Takakura
metropolitan assembly (2) / NCGP / Tokyoto
Zenko Kurishita
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Reiko Matsushita
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Katsuhiko Asano
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Noriko Kuribayashi
metropolitan assembly (1) / NCGP / Tokyoto
Hirofumi Yanagase
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Tasso
prefectural governor / Iwateken
Hirohiko Izumida
prefectural governor (2) / Niigataken
Hidehiko Yuzaki
prefectural governor (1) / Hiroshimaken
Masanao Ozaki
prefectural governor / Kochiken
Katsusada Hirose
prefectural governor / Oitaken
Hideo Higashikokubaru
prefectural governor / Miyazakiken
Mayumi Hirota
prefectural assembly (1) / DP / Hokkaido
Yoshisuke Kanekuni
prefectural assembly / NCGP / Hokkaido
Seiko Osaki
prefectural assembly (2) / LDP / Hokkaido
Hiroyuki Namakura
prefectural assembly / LDP / Hokkaido
Sumio Fujisawa
prefectural assembly (2) / LDP / Hokkaido
Naoki Inose
deputy governor / Tokyoto
Kenji Tanaka
prefectural assembly / DP / Kyotofu
Takashi Toyoda
prefectural assembly (1) / DP / Kyotofu
Satoru Kumagai
prefectural assembly (3) / DP / Kyotofu
Yoshiyuki Yaegashi
prefectural assembly (1) / NCGP / Osakafu
Kazuhiko Kajiki
prefectural assembly / NCGP / Osakafu
Yasuto Urano
prefectural assembly (2) / LDP / Osakafu
Ichiro Matsui
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Masanori Kuya
prefectural assembly (1) / * / Osakafu
Kazutaka Miyamoto
prefectural assembly (1) / * / Osakafu
Tetsuya Inoue
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Takahisa Abe
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Ichiro Oda
prefectural assembly (2) / LDP / Osakafu
Yukito Okamoto
prefectural assembly (2) / LDP / Aomoriken
Kazuhiko Matsuo
prefectural assembly (2) / DP / Aomoriken
Yuichi Onodera
prefectural assembly / LDP / Iwateken
Matsuji Nakaizumi
prefectural assembly (1) / LDP / Akitaken
Tomo Honda
prefectural assembly (2) / Fukushimaken
Yoshihiro Ide
prefectural assembly (4) / NCGP / Ibaragiken
Takaya Kano
prefectural assembly / LDP / Ibaragiken
Toshio Mizuno
prefectural assembly (1) / NCGP / Gunmaken
Masahide Moroi
prefectural assembly / LDP / Saitamaken
Tetsuya Kobayashi
prefectural assembly (2) / LDP / Saitamaken
Toshikazu Morita
prefectural assembly / LDP / Saitamaken Kumagayashi
Masaaki Akama
prefectural assembly (3) / NCGP / Chibaken
Tomohito Gyota
prefectural assembly / NCGP / Kanagawaken
Kenichi Shirakabe
prefectural assembly / LDP / Yamanashiken
Yuji Minagawa
prefectural assembly (1) / LDP / Niigataken
Kazuhiro Kobayashi
prefectural assembly (1) / LDP / Niigataken
Shinichi Takeda
prefectural assembly / Toyamaken
Sanae Kitayama
prefectural assembly / Naganoken
Yasuharu Kojima
prefectural assembly (1) / Naganoken
Ryosuke Hara
prefectural assembly (6) / Hyogoken
Toshinobu Yamamoto
prefectural assembly (4) / LDP / Hyogoken
Yoshifumi Moriyama
prefectural assembly / DP / Naraken
Kiyohito Asakawa
prefectural assembly / LDP / Naraken
Masanori Ioka
prefectural assembly (2) / LDP / Naraken
Ryuhei Fukumoto
prefectural assembly (1) / LDP / Tottoriken
Takashi Suyama
prefectural assembly / Shimaneken
Yukiko Kajikawa
prefectural assembly / Hiroshimaken
Yoshinori Takata
prefectural assembly / SDP / Kagawaken
Masaharu Kaji
prefectural assembly (3) / SDP / Kagawaken
Masayoshi Kuroiwa
prefectural assembly / NCGP / Kochiken
Toshihiko Takeishi
prefectural assembly / LDP / Kochiken
Kojiro Takano
prefectural assembly (2) / LDP / Kochiken
katuzo Suwashita
prefectural assembly / Fukuokaken
Toshikazu Inoue
prefectural assembly (1) / Fukuokaken
Shinji Kiyota
prefectural assembly (3) / DP / Fukuokaken Kurumeshi
Kazuchika Iwata
prefectural assembly / LDP / Sagaken
Midori Hirano
prefectural assembly (4) / Kumamotoken
Satoshi Nishimura
prefectural assembly / Miyazakiken
Shunsuke Takei
prefectural assembly / ind. / Miyazakiken
Hiromi Sakaguchi
prefectural assembly / Miyazakiken
Takuro Sako
prefectural assembly (2) / LDP / Kagoshimaken
Takeshi Aoyama
mayor / Hokkaido Muroranshi
Yoichi Mizutani
mayor / Hokkaido Abashirishi
Toshiro Uchida
mayor / Ibaragiken Kashimashi
Oomamiuda Minoru
mayor (1) / Tochigiken Ashikagashi
Takehiro Matsumoto
mayor / Saitamaken Wakoshi
Susumu Kojima
mayor / Saitamaken Fukayashi
Yoshiro Fujinawa
mayor / Saitamaken Tsurugashimashi
Toshihito Kumagai
mayor / Chibaken Chibashi
Hiroyasu Akiyama
mayor / Chibaken Kashiwashi
Yoshiharu Izaki
mayor / Chibaken Nagareyamashi
Hideki Matsuzaki
mayor (3) / Chibaken Urayasushi
Takashi Matsuo
mayor / ind. / Kanagawaken
Yuto Yoshida
mayor / Kanagawaken Yokosukashi
Yasunori Ebine
mayor (1) / ind. / Kanagawaken Fujisawashi
Ryuichi Hirai
mayor / Kanagawaken Zushishi
Isato Kunisada
mayor / Niigataken Sanjoshi
Mikio Tanaka
mayor / Toyamaken Nantoshi
Yasuo Horiuchi
mayor / ind. / Toyamaken Kurobeshi
Hyakuo Makino
mayor / Fukuiken Sabaeshi
Masao Miki
mayor / Naganoken Nasushi
Takashi Kawamura
mayor / DP / Aichiken Nagoyashi
Kenichi Suzuki
mayor / Mieken Iseshi
Isao Aketa
mayor / LDP / Kyotofu Yawatashi
Kunio Hiramatsu
mayor / Osakafu Osakashi
Yoshikazu Noda
mayor / Osakafu Higashiosakashi
Tetsuro Kurata
mayor / Osakafu Minoshi
Yasuhiko Kado
mayor / Hyogoken Awajishi
Isao Takeuchi
mayor / Tottoriken Tottorishi
Keisuke Hiwa
mayor / Sagaken Takeoshi
Kazufumi Onishi
mayor / ind. / Kumamotoken Kumamotoshi
Keiichi Igarashi
city council (1) / LDP / Hokkaido Chitoseshi
Tomonori Akimoto
city council / NCGP / Hokkaido Otarushi
Yuki Narita
city council / NPD / Hokkaido Otarushi
Shigeru Notoya
city council (3) / JCP / Hokkaido Asahikawashi
Yuji Kamimura
city council / Hokkaido Asashikawashi
Takanobu Azumi
city council (3) / Hokkaido Asahikawashi
Naoya Osanai
city council (3) / LDP / Hokkaido Sapporoshi
Toshiharu Honda
city council (1) / ind. / Hokkaido Nemuroshi
Kazuki Hayashi
city council / Hokkaido Ebetsushi
Hideaki Ikehata
city council (2) / Hokkaido Ishikarishi
Taizo Araya
city council / DP / Aomoriken Mutsushi
Yuri Fujikawa
city council (1) / Aomoriken Hachinoheshi
Michio Shito
city council (1) / Iwateken Kitakamishi
Yosuke Kanazawa
city council (3) / Iwateken Moriokashi
Tsukasa Takahashi
city council / Iwateken Moriokashi
Yutaka Aoyama
city council / DP / Akitaken Yokoteshi
Takanobu Minato
city council / Akitaken Yurihonjoshi
Hideo Igarashi
city council / Yamagataken Kaminoyamashi
Teruaki Kunii
city council / Yamagataken Sagaeshi
Seiichi Goto
city council (3) / Yamagataken Yamagatashi
Satoshi Takeda
city council (1) / Yamagataken Yamagatashi
Akiko Sato
city council (1) / JCP / Yamagataken Yamagatashi
Satoru Ishiguro
city council / Yamagataken Sakatashi
Hiroshi Tanaka
city council / Yamagataken Tsuruokashi
Miwa Yamamoto
city council / NCGP / Ibaragiken Tsukubashi
Atsushi Kawasaki
city council / DP / Ibaragiken Mitoshi
Toshihiro Imagawa
city council / NCGP / Ibaragiken Takahagishi
Masaya Harada
city council / Ibaragiken Kashimashi
Chie Fukuda
city council / DP / Tochigiken Utsunomiyashi
Haruhi Yamamoto
city council / Tochigiken Nashushiobara
Masaru Saito
city council / Gunmaken Isesakishi
Shuichi Okada
city council / Gunmaken Maebashishi
Kazuhiro Hoshino
city council / NCGP / Gunmaken Otashi
Masami Mizuno
city council / JCP / Gunmaken Otashi
Nobuyuki Yasukagawa
city council / NCGP / Gunmaken Shibukawashi
Tokujyu Shinoda
city council / DP / Gunmaken Shibukawashi
Haruhiko Inagawa
city council (1) / LDP / Saitamaken Saitamashi
Mari Ikeda
city council (1) / DP / Saitamaken Saitamashi
Shinichi Inoue
city council (1) / NCGP / Saitamaken Saitamashi
Hiroyuki Doi
city council (3) / ind. / Saitamaken Saitamashi
Hideki takano
city council (3) / DP / Saitamaken Saitamashi
Michiru Fukuno
city council / Saitamaken Yashioshi
Shinya Yasuda
city council / ind. / Saitamaken Yoshikawashi
Katsumi Saito
city council / NCGP / Saitamaken Wakoshi
Wataru Inoue
city council / Saitamaken Wakoshi
Tomoyuki Itabashi
city council / Saitamaken Kawaguchishi
Fumihito Sugawara
city council / Saitamaken Todashi
Toru Nakamura
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Kenya Kuwahata
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Yasuo Ogino
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Hiroaki Fukuhara
city council (1) / NCGP / Saitamaken Tokorozawashi
Mihoko Sueyoshi
city council (1) / Saitamaken Tokorozawashi
Tomoya Takamura
city council / ind. / Saitamaken Niizashi
Daisuke Hiramatsu
city council / ind. / Saitamaken Niizashi
Daisuke Kamiya
city council / Saitamaken Asakashi
Kazuhiro Oshima
city council / Saitamaken Kumagayashi
Kazuya Miura
city council (1) / ind. / Saitamaken Sayamshi
Kenichiro Seto
city council (5) / Saitamaken Sokashi
Yuji Saito
city council (1) / JCP / Saitamaken Sokashi
Koichi Oshima
city council / DP / Saitamaken Warabishi
Motomitsu Yamanaka
city council / NCGP / Saitamaken Tsurugashimashi
Takayuki Godengi
city council / NCGP / Saitamaken Tsurugashimashi
Tadashi Morino
city council (3) / NCGP / Chibaken Sakurashi
Takashi Tanuma
city council / Chibaken Chibashi
Shoko Fukutani
city council / Chibaken Chibashi
Toshiyuki Ogaw
city council / LDP / Chibaken Chibashi
Tomonari Suzuki
city council / Chibaken Chibashi
Yuki Sasaki
city council / JCP / Chibaken Chibashi
kazuharu Hashimoto
city council (1) / NCGP / Chibaken Inzaishi
Shigeharu Nishimatsu
city council / NCGP / Chibaken Ichiharashi
Yu Nitaguchi
city council (3) / NCGP / Chibaken Ichiharashi
Maki Namiki
city council / DP / Chibaken Ichikawashi
Teppei Matunaga
city council / Chibaken Ichikawashi
Takako Moriya
city council (1) / DP / Chibaken Ichikawashi
Toshimitsu Kai
city council / LDP / Chibaken Abikoshi
Shinsaku Kuno
city council (2) / ind. / Chibaken Abikoshi
Yoshizumi Saikawa
city council / Chibaken Urayasushi
Takara Arata
city council (1) / Chibaken Urayasushi
Yuji Matsuzaki
city council / NCGP / Chibaken Funabashishi
Taketo Hiiro
city council / Chibaken Funabashishi
Masaru Hasegawa
city council (3) / Chibaken Funabashishi
Tetsuya Kimura
city council (3) / Chibaken Funabashishi
Tadashi Saito
city council (5) / NCGP / Chibaken Funabashishi
Mitsunori Ito
city council (1) / ind. / Tokyoto Mitakashi
Reo Suzuki
city council / LDP / Tokyoto Hachiojishi
Tadayuki Ito
city council / DP / Tokyoto Hachiojishi
Kumiko Sano
city council (1) / NCGP / Tokyoto Kokubunjishi
Toshinobu Matsushima
city council (2) / LDP / Tokyoto Kunitachishi
Katsumi Nakayama
city council / LDP / Tokyoto Koganeishi
Daizou Watanabe
city council / ind. / Tokyoto Koganeishi
Kouichi Nishimiya
city council / DP / Tokyoto Fuchushi
Kenji Baba
city council (3) / NCGP / Tokyoto Hinoshi
Akinori Imai
city council (2) / Tokyoto Hinoshi
Masami Usui
city council / Tokyoto Higashimurayamashi
Kuni Shimada
city council / NCGP / Tokyoto Higashimurayamashi
Mitsuaki Ishibashi
city council / NCGP / Tokyoto Higashimurayamashi
Masataka Sato
city council / Tokyoto Higashimurayamashi
Atsushi Yoshida
city council / NCGP / Tokyoto Musashimurayamashi
Kimiko Fukada
city council / Tokyoto Musashinoshi
Yuji Kawana
city council (2) / DP / Tokyoto Musashinoshi
Yuichi Ikegami
city council / JCP / Tokyoto Machidashi
Toshihiro Seigai
city council / NCGP / Tokyoto Fussashi
Yuichiro Hori
city council / NCGP / Tokyoto Fussashi
Masayoshi Muto
city council / ind. / Tokyoto Fussashi
Yukio Sugiyama
city council / ind. / Tokyoto Fussashi
Ikuko Anami
city council (2) / Tokyoto Fussashi
Hitomi Nakayama
city council / Tokyoto Tatekawashi
Yutaka Osawa
city council / SDP / Tokyoto Tachikawashi
Akane Otsuka
city council / DP / Tokyoto Hamurashi
Akemi Orikasa
city council / JCP / Tokyoto Katsushikaku
Hideaki Yamazaki
city council / DP / Tokyoto Nishitokyoshi
Yoko Itagaki
city council / Tokyoto nishitokyoshi
Nami Aikawa
city council (3) / Tokyoto Oumeshi
Katsutoshi Kinoshita
city council / Tokyoto Oumeshi
Shinji Koui
city council (1) / NCGP / Tokyoto Oumeshi
Kazuo Tokuma
city council / Kanagawaken Atsugishi
Hiroshi Takada
city council / Kanagawaken Atsugishi
Tomokazu Sato
city council / DP / Kanagawaken Atsugishi
Naomi Sasaki
city council (1) / Kanagawaken Odawarashi
Ken Horizoe
city council (2) / DP / Kanagawaken Kawasakishi
Norio Aoki
city council / LDP / Kanagawaken Kawasakishi
Yuji Amagasa
city council (6) / DP / Kanagawaken Kawasakishi
Yasuhiro Ishida
city council (3) / LDP / Kanagawaken Kawasakishi
Masahisa Akisawa
city council (1) / NCGP / Kanagawaken Hiratsukashi
Yutaka Ito
city council (3) / Kanagawaken Hiratsukashi
Yasuhiko Kyomen
city council / ind. / Kanagawaken Zamashi
Takahiro Ito
city council / Kanagawaken Yokohamashi
Yuichiro Kudo
city council (2) / DP / Kanagawaken Yokohamashi
Masato Yokoyama
city council (4) / LDP / Kanagawaken Yokohamashi
Tomoko Wakabayashi
city council (2) / Kanagawaken Yokohamashi
Keiichiro Yamada
city council (1) / Kanagawaken Yokohamashi
Masatoshi Nitta
city council (4) / NCGP / Kanagawaken Yokohamashi
Hideaki Fujino
city council / ind. / Kanagawaken Yokosukashi
Yoshihiro Abe
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Takeshi Suda
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Hiroko Terada
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Masaharu Nakamura
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Shoichiro Yamashita
city council (1) / Kanagawaken Sagamiharashi
Kentaro Ebina
city council (1) / ind. / Kanagawaken Chigasakishi
Tomomi Takiguchi
city council (1) / NCGP / Kanagawaken Chigasakishi
Shunichi Kikuchi
city council (2) / Kanagawaken Zushishi
Akihiko Takaya
city council (1) / ind. / Kanagawaken Zushishi
Tatsuhiro Nagashima
city council (1) / Kanagawaken Kamakurashi
Kunie Kusaka
city council (2) / Kanagawaken Kamakurashi
Kento Yasukawa
city council / Kanagawaken Kamakurashi
Kazuyuki Sakamoto
city council / ind. / Yamanashiken Kaishi
Naoki Shimura
city council / Yamanashiken Fuefukishi
Issei Takizawa
city council / Niigataken Jyoetsushi
Megumi Kaneko
city council (1) / Niigataken Niigatashi
Kosuke Shibuya
city council / Niigataken Shibatashi
Kazuo Matsui
city council (2) / ind. / Niigataken Nagaokashi
Naoto Kato
city council / Niigataken Nagaokashi
Hironori Shikida
city council (2) / LDP / Toyamaken Toyamashi
HIsayuki Kondo
city council / Toyamaken Tonamishi
Tomoyuki Yamazaki
city council / Ishikawaken Nanaoshi
Shinya Inagaki
city council (1) / LDP / Ishikawaken Kagashi
Yuichiro Kawa
city council / DP / Ishikawaken Kanazawashi
Hirohito Fuwa
city council / LDP / Ishikawaken Kanazawashi
Junko Ishizuka
city council / Fukuiken Onoshi
Harumi Imadaichi
city council (3) / Fukuiken Tsurugashi
Takanobu Fuchikami
city council (1) / Fukuiken Tsurugashi
Katsuhisa Suzuki
city council (1) / Fukuiken Sabaeshi
Yoichi Tsuchiya
city council / Naganoken uedashi
Yoichi Tsuchiya comm.
city council / Naganoken Uedahsi
Hitoshi Koyama
city council / Naganoken Sakushi
Yoshiaki Hasumi
city council / Naganoken Tomishi
Kazunari Ikedo
city council / Gifuken Kakamigaharashi
Yuko Nakagawa
city council (1) / JCP / Gifuken Gifushi
Fumitoshi Kanai
city council / NCGP / Gifuken Minokamoshi
Kenji Ozeki
city council / Gifuken Sekishi
Masahiro Adachi
city council (1) / NCGP / Gifuken Sekishi
Megumi Suzuki
city council / Shizuokaken Hamamatsushi
Shinnosuke Yamazaki
city council / Shizuokaken Hamamatsushi
Masanori Katsuragawa
city council / Aichiken Kitanagoyashi
Yuichi Tanabe
city council / NCGP / Aichiken Nagoyashi
Masaru Kinoshita
city council / NCGP / Aichiken Nagoyashi
Shinji Yasui
city council (1) / DP / Aichiken Nagoyashi
Tokuko Takaba
city council (1) / ind. / Aichiken Obushi
Mikio Yamashita
city council (2) / Aichiken Owariasahishi
Toshiki Horioka
city council (1) / NCGP / Aichiken Yatomishi
Mitsuko Yoshikawa
city council / ind. / Aichiken Aisaishi
Noritaka Nemoto
city council / Aichiken Kiyosushi
Toshiharu Ishida
city council / Aichiken Kiyoshushi
Takahiro Kuze
city council / Aichiken Inuyamashi
Kensaku Kurumoto
city council (2) / Aichiken Gamagorishi
Jun Tomita
city council (1) / Aichiken Toyokawashi
Kouichi Okada
city council / Aichiken Toyotashi
Takeshi Tago
city council (2) / Mieken Nabarishi
Satoru Morooka
city council / DP / Mieken Yokkaichishi
Tetsuya Hanashi
city council / ind. / Mieken Owaseshi
Takahiro Kuramoto
city council (2) / ind. / Mieken Kuwanashi
Sachiko Togami
city council (4) / JCP / Mieken Tobashi
Kinichiro Nakamura
city council (3) / ind. / Mieken Tobashi
Yasuo Nomura
city council (3) / ind. / Mieken Tobashi
Junichi Kinoshita
city council (1) / ind. / Mieken Tobashi
Kazutoshi Hamaguchi
city council (1) / Mieken Tobashi
Kenji Taninaga
city council / Shigaken Kogashi
Yutaka Yurugi
city council / Shigaken Takashimashi
Yutaka Togashi
city council / JCP / Kyotofu Kyotoshi
Kayoko Aihara
city council / DP / Kyotofu Joyoshi
Osamu Mizutani
city council / Kyotofu Ujishi
Akihiro Ohara
city council / Kyotofu nagaokakyoshi
Michiko Nakamoto
city council / Osakafu Suitashi
Hajime Shibata
city council (2) / NCGP / Osakafu Sakaishi
Toshio Mitsushiro
city council / ind. / Osakafu Daitoshi
Yoshitaka Tsuji
city council / NCGP / Osakafu Osakashi
Naoki Akashi
city council / NCGP / Osakafu Osakashi
Hiroyuki Onishi
city council / LDP / Osakafu Osakashi
Takashi Yoneda
city council / NCGP / Osakafu Kishiwadashi
Yukio Yamada
city council (6) / LDP / Osakafu Kishiwadashi
Kaoru Ando
city council / JCP / Osakafu Settsushi
Takuya Nunota
city council / Osakafu Izumisanoshi
Ai Nonoue
city council / DP / Osakafu Takatsukishi
Takahiro Kitaoka
city council / ind. / Osakafu Takatsukishi
Yoichi Kawaguchi
city council / SDP / Osakafu Takatsukishi
Shinichi Kuradate
city council / Osakafu Takatsukishi
Masaaki Hatanaka
city council (1) / Osakafu Takaishishi
Kazuhiko Yoneda
city council (1) / Hyogoken Mikishi
Hideki Onishi
city council (1) / Hyogoken Mikishi
Keiji Kasatani
city council (1) / LDP / Hyogoken Sandashi
Chiaki Inoue
city council (1) / Hyogoken Kasaishi
Hiroshige ideta
city council / Hyogoken Minamiawajishi
Yasuo Hiraki
city council (2) / NCGP / Hyogoken Amagasakishi
Yoshikazu Terasaka
city council (2) / Hyogoken Amagasakishi
Reio Nakanishi
city council / Hyogoken Akashishi
Yuta Miyasaka
city council / Hyogoken Akashishi
Minoru Fuchimoto
city council / Hyogoken Asagoshi
Toshihiro Oi
city council / DP / Hyogoken Kobeshi
Toshihiko Yasui
city council / LDP / Hyogoken Kobeshi
Kaoru Yotsuya
city council (1) / Hyogoken Nishinomiyashi
Masuto Yamada
city council (1) / NCGP / Hyogoken Nishinomiyashi
Masahiro Mizuno
city council / ind. / Hyogoken Yabushi
Atsuhi Ota
city council (3) / JCP / Naraken Yamatotakadashi
Koichi Shinato
city council / DP / Naraken Narashi
Shuji
city council / Naraken Narashi
Tadasuke Yamamoto
city council / DP / Wakayamaken Wakayamashi
Takuso Tabita
city council / Wakayamaken Wakayamashi
Shintaro Misu
city council (1) / Wakayamaken Iwadeshi
Kenichi Matsumoto
city council / DP / Wakayamaken Hashimotoshi
Masakatsu Otsu
city council / Tottoriken Kurayoshishi
Hidefumi Mikamo
city council / Tottoriken Yonagoshi
Tadashi Matsuda
city council (2) / LDP / Tottoriken Yonagoshi
Atsushi Yasuda
city council / NCGP / Tottoriken Yonagoshi
Tatsuya Kuwata
city council / NCGP / Tottoriken Tottorishi
Yosuke Oguni
city council / JCP / Shimaneken izumoshi
Rikikazu Endo
city council / NCGP / Shimaneken izumoshi
Junko Katsube
city council (2) / NCGP / Shimaneken Izumoshi
Hiroyuki Tokio
city council (2) / DP / Okayamaken Kurashikishi
Shosuke Fujii
city council (1) / Okayamaken Kurashikishi
Takaaki Shiotsu
city council / Okayamaken Kurashikishi
Ae Kitagawa
city council / Okayamaken Okayamashi
Yoriko Taniguchi
city council (1) / Okayamaken Tamanoshi
Kimihito Miyata
city council (4) / Okayamaken Takahashishi
Mitsunori Shiga
city council (3) / Yamaguchiken Ubeshi
Atsuko Himeno
city council / Yamaguchiken Iwakunishi
Hiroshi Fujimoto
city council / Yamaguchiken Iwakunishi
Hisashi Ito
city council (2) / Yamaguchiken Hofushi
Shinichi Nakamura
city council / NCGP / Kagawaken Takamatsushi
Keishi Haruta
city council / NCGP / Kagawaken Takamatsushi
Syuriko Okano
city council / DP / Kagawaken Takamatsushi
Satoshi Yamamoto
city council / DP / Kagawaken Takamatsushi
Hiroshi Nakano
city council / DP / Ehimeken Ozushi
Michio Hayashi
city council / Kochiken Konanshi
Naoki Okumura
city council / DP / Fukuokaken Kitakyusyushi
Muga Okubo
city council / Fukuokaken Kitakyusyushi
Masayuki Fujii
city council (1) / JCP / Fukuokaken Dazaifushi
Hideki Nakajima
city council / Fukuokaken Asakurashi
Makoto Sasaki
city council / SDP / Fukuokaken Tagawashi
Tatsuo Kuramoto
city council / JCP / Fukuokaken Fukuokashi
Sumio Sasaguri
city council / NCGP / Fukuokaken Itoshimashi
Tadayoshi Kojima
city council / ind. / Fukuokaken Itoshimashi
Ryuichi Fukushima
city council / Sagaken Sagashi
Kenji Hayashi
city council / Nagasakiken Saseboshi
Katsushi otsuka
city council (2) / NCGP / Nagasakiken Saseboshi
Kiyotaka Satowaki
city council (4) / Nagasakiken Omurashi
Hiroshi Murasaki
city council (1) / Nagasakiken Omurashi
Junya Honda
city council / Nagasakiken Shimabarashi
Akiko Ikeda
city council / SDP / Nagasakiken Nagasakishi
Atsuo Tanaka
city council / Kumamotoken Kumamotoshi
Rumiko Suga
city council / Oitaken Nakatsushi
Shozo Matsukawa
city council (1) / LDP / Oitaken Beppushi
Yasuhiro Nagano
city council (2) / Oitaken Beppushi
Hitoshi Ono
city council / Oitaken Oitashi
Masahiro Kurakake
city council / LDP / Oitaken Oitashi
Yoshihiro Takahashi
city council (5) / Oitaken Usashi
Kayako Kobayashi
city council (2) / ind. / Oitaken Yufushi
Fumihiro Koujina
city council / JCP / Oitaken Bungooonoshi
Katsuhiro Inoue
city council / JCP / Kagoshimaken Satsumasendaishi
Hitoshi Goya
city council / Okinawaken Ginowanshi
Hironobu Narisawa
chief of a ward (1) / ind. / Tokyoto Bunkyoku
Aya Kamikawa
ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Mitsuo Nakazato
ward assembly / JCP / Tokyoto Setagayaku
Yutaka Kazama
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Kotaro Nakamura
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Junya Nishimura
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Akihiko Takahashi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Setagayaku
Mana Fujii
ward assembly (1) / DP / Tokyoto Setagayaku
Yuko Tanaka
ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Shinji Takahashi
ward assembly / Tokyoto Chuoku
Kotaro Tanaka
ward assembly (1) / Tokyoto Chuoku
Kazuki Kosaka
ward assembly (1) / ind. / Tokyoto Chuoku
Minoru Ichikawa
ward assembly (5) / Tokyoto Nakanoku
Emi Tsuboi
ward assembly / PNP / Tokyoto Nakanoku
Masami Hayashi
ward assembly / Tokyoto Nakanoku
Kuniji Tsubaki
ward assembly / LDP / Tokyoto Kitaku
Katushiro Watanabe
ward assembly (1) / LDP / Tokyoto Kitaku
Hiroyasu Ogushi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Chiyodaku
Ryotaro Yumoto
ward assembly / LDP / Tokyoto Otaku
Taizo Takayama
ward assembly / Tokyoto Bunkyoku
Keiko Ebisawa
ward assembly (1) / LDP / Tokyoto Bunkyoku
Hideko Shinada
ward assembly (5) / Tokyoto Bunkyoku
Yasuo Asada
ward assembly / ind. / Tokyoto Bunkyoku
Satoshi Tashiro
ward assembly (3) / DP / Tokyoto Suginamiku
Yasushi Horibe
ward assembly (3) / ind. / Tokyoto Suginamiku
Yoshiyuki Motoyama
ward assembly / LDP / Tokyoto Itabashiku
Yasunori Tanaka
ward assembly / DP / Tokyoto Itabashiku
Itaru Matsuzaki
ward assembly / JCP / Tokyoto Itabashiku
Ken Tanaka
ward assembly (4) / ind. / Tokyoto Edogawaku
Reiko Ueda
ward assembly / Tokyoto Edogawaku
Tamio Akabame
ward assembly / JCP / Tokyoto Kotoku
Tsuneo Niijima
ward assembly / Tokyoto Kotoku
Kenpo Suzuki
ward assembly / DP / Tokyoto Shibuyaku
Mari Okada
ward assembly / DP / Tokyoto Shibuyaku
Takahiro Kobayashi
ward assembly / ind. / Tokyoto Shibuyaku
Yasuhiro Onose
ward assembly / LDP / Tokyoto Meguroku
Rie Kamoshida
ward assembly / DP / Tokyoto Meguroku
Eiji Kosaka
ward assembly / JIP / Tokyoto Arakawaku
Yudai Sato
ward assembly / DP / Tokyoto Katsusikaku
Mitsuyoshi Hirata
ward assembly (1) / Tokyoto Katsusikaku
Hiroshi Kinoshita
ward assembly / NCGP / Tokyoto Toshimaku
Kayoko Takahashi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Toshimaku
Kenya Katayama
town mayor (1) / Hokkaido Nisekocho
Isao Hayashi
town mayor / Saitamaken Irumagun Miyoshityo
Masanobu Sakaki
town council (1) / ind. / Hokkaido Kutchancho
Takuya Sato
town council (1) / Hokkaido Fukushimacho
Mikio Naoi
town council / Tochigiken Shioyamachi
Masaru Takaku
town council / Tochigiken Nasugun Nasucho
Masaharu Iwazaki
town council / Gunmaken Kannragun Shimonitacho
Koji Kikuchi
town council / Saitamaken Irumagun Miyoshicho
Misako Naito
town council / NCGP / Saitamaken Irumagun Miyoshityo
Taeko Yanagita
town council (2) / JCP / Saitamaken Hikigun Ogawamachi
Kenji Isozaki
town council / NCGP / Tokyoto Oshimamachi
Yoko Tosa
town council / Kanagawaken Miuragun Hayamacho
Toko Ogasawara
town council / Kanagawaken Nakagun Ninomiyatyo
Kazuhito Kumada
town council / Kanagawaken Ashigarakamigun Oimachi
Miho Fujita
town council / ind. / Fukuiken Wakasacho
Norihito Obata
town council (2) / ind. / Fukuiken Takahamacho
Shunsuke Matsuura
town council (2) / ind. / Shizuokaken Suntogun Shimizucho
Takeshi Kadohara
town council (3) / JCP / Aichiken Aichigun Togocho
Akihisa Tazaki
town council / DP / Aichiken Aichigun Nagakutecho
Ritsuko Yamashita
town council / Aichiken Togocho
Yuji Ito
town council (2) / ind. / Aichiken Nagakutecho
Misao Tanida
town council (5) / JCP / Kyotofu Tsudukigun Idecho
Yoshiharu Ban
town council / Naraken Ikomagun Ikarugacho
Hiroaki Yamagata
town council / Wakayamaken Nachikatsuuracho
Yasufumi Kawasaki
town council (1) / Kagawaken
Misho Kubota
town council (1) / SDP / Fukuokaken Tagawagun Soedamachi
Kendo Tajima
town council (1) / Fukuokaken Ongagun Ashiyamachi
Etsuko Urushihara
town council / Sagaken Miyakigun Kamiminecho
Shintaro Wakiyama
town council / Sagaken Higashimatsuuragun Genkaicho
Hiroki Sakai
village council / Chibaken Tyoseimura
Yasuo Kosaka
village council / Naganoken Kamiinagun Minamiminowamura
Hayato Amano
village council / ind. / Naganoken Kamiinagun Miyadamura
Osamu Miyai
village council (1) / Naganoken Kamiinagun Miyadamura
Masayasu Shimizu
village council / Naganoken Kamiinagun Miyadamura

local government (13)

Aomori Prefecture
prefectural office / Aomoriken
Naganoken
prefectural office / Naganoken
Oitaken
prefectural office / Oitaken
Akitaken Yokoteshi
town hall / Akitaken Yokoteshi
Aizuwakamatsushi
town hall / Fukushimaken Aizuwakamatsushi
Ibarakiken Hitachinakashi
town hall / Ibaragiken Hitachinakashi
Nasukarasuyamashi
town hall / Tochigiken Nasukarasuyamashi
Saitamaken Tsurugashimashi
town hall / Saitamaken Tsurugashimashi
Chibashi city sales
town hall / Chibaken Chibashi
Naganoken Komoroshi
town hall / Naganoken Komoroshi
Naganoken Suzakashi
town hall / Naganoken Suzakashi
Hokkaido Rikubetucho
town hall / Hokkaido Rikubetsucho
Hokkaido Nisekocho
town hall / Hokkaido Nisekocho

party/publicity (25)

LDP Miyagi
/ LDP / Miyagiken
LDP Tokyo
/ LDP / Tokyoto
Liberal Democratic Party
/ LDP /
LDP mudabo project team
/ LDP /
LDP Next Japan team
/ LDP /
New Clean Government Party
/ NCGP /
Your Party
/ YP /
Happy Realize Party
/ HRP /
Osaka ishin no kai
/ * / Osakafu
The Spirit of Japan Party
/ JIP /
Shinpu Fukuoka
/ * / Fukuokaken
Hisayoshi Iwahashi comm.
/ Hyogoken Sumotoshi
Mineo Matsumoto comm.
/ Fukuokaken Itoshimashi
Kaoru Yosano
(ex) / ind. / Tokyoto
Akinori Eto
/ LDP / Aomoriken #2
Shoji Nishida Office
/ LDP / Kyotofu
Taro Aso Office
/ LDP / Fukuokaken #8
Minoru Kihara Office
(ex) / LDP / Kumamotoken #1
Toshio Ogawa Office
/ DP / Tokyoto
Mito Kakizawa
/ DP / Tokyoto #15
Hirosato Nakatsugawa
/ DP / (Tokyo)
JCP Yamashiro area
/ JCP / Kyotofu
kaeru Net
/ JCP /
Yoshihisa Baba comm.
/ * / Fukuokaken
Shinpu Seinenbu
/ * /

ex-members/candidates (121)

Midori Matsushima
(ex) Representatives / LDP / Tokyoto #14
Hirotaka Ishihara
(ex) Representatives (1) / LDP / Tokyoto #3
Isamu Ueda
(ex) Representatives (5) / NCGP / Kanagawaken #6
Mineyuki Fukuda
(ex) Representatives / LDP / Kanagawaken #8
Satsuki Katayama
(ex) Representatives (1) / LDP / Shizuokaken #7
Shika Kawajo
(ex) Representatives / LDP / Osakafu #2
Tsukasa Kobiki
(ex) Representatives / LDP / Hyogoken #6
Minoru Kihara
(ex) Representatives / LDP / Kumamotoken #1
Kuniko Inogushi
(ex) Representatives (1) / LDP / (Tokyo)
Junichiro Yasui
(ex) Representatives (1) / LDP / (Tokyo)
Masashi Nakano
(ex) Representatives (3) / LDP / (Tohoku)
Wataru Ito
(ex) Representatives / NCGP / (Tokai)
Osamu Uno
(ex) Representatives (2) / LDP / (Kinki)
Yoichi Kaneko
(ex) Councilors (2) / DP / Kanagawaken
Kiyohiko Toyama
(ex) Councilors / NCGP /
Daijiro hashimoto
(ex) - / ind. / Kochiken
Masao Sato
(ex) prefectural assembly / JCP / Fukuiken
Hiroshi Nakada
(ex) mayor / JIP / Kanagawaken Yokohamashi
Tsutomu Takami
(ex) city council / Hokkaido Nayoroshi
Daisuke Kashiwano
(ex) city council / Hokkaido Eniwashi
Emi Fuda
(ex) city council / Miyagiken Iwanumashi
Kei Tomoda
(ex) city council / Osakafu Kashiwarashi
Hidehiko Watanuki
(ex) city council / JCP / Fukuokaken Fukuokashi
Izumi Mizutani
(ex) ward assembly / Tokyoto Toshimaku
Tatsuo Sasayama
(ex) Representatives / Akitaken
Kouichi Hamada
(ex) Representatives (7) / LDP / Chibaken #3
Ko Tanaka
(ex) Representatives (3) / YP / Chibaken #5
Katsuhito Yokokume
(ex) Representatives (1) / ind. / Kanagawaken #11
Satoshi Shima
(ex) Representatives (3) / DP / Aichiken #13
Yoshikazu Tarui
(ex) Representatives (1) / DP / Osakafu
Hiroaki Nagasawa
(ex) Representatives (1) / NCGP / (Kitakanto)
Kayoko Isogai
(ex) Representatives (1) / DP / (Tokai)
Daigo Matsuura
(ex) Councilors (1) / DP / Akitaken
Kotaro Tamura
(ex) Councilors (2) / ind. / Tottoriken
Shinichi Yokoyama
(ex) prefectural assembly / NCGP / Hokkaido
Kenzo Furuichi
(ex) mayor / Okayamaken Kurashikishi
Katsusuke Ihara
(ex) mayor / Yamaguchiken Iwakunishi
Naoki Mikami
(ex) city council / Aomoriken Hirosakishi
Kenichi Yamamoto
(ex) city council / Fukushimaken Iwakishi
Ryohei Takahashi
(ex) city council / Chibaken Ichikawashi
Yutaka Matsuno
(ex) city council / Chibaken Nagareyamashi
Yositada Maruyama
(ex) city council / ind. / Niigataken Myokoshi
Masaaki Yaguchi
(ex) city council / JCP / Kyotofu Joyoshi
Koji Awakaku
(ex) city council (3) / JCP / Hyogoken Nishinomiyashi
Masuda Nobuyuki
(ex) ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Kenji Okuda
(ex) ward assembly / DP / Tokyoto Nakanoku
Kimihiro Matsukawa
(ex) ward assembly / PNP / Tokyoto Shinjukuku
Azusa Hoshi
(ex) village council / ind. / Naganoken Kisogun Kisomura
Masatoshi Kanakura
[candidate] Representatives / JCP / Hokkaido
Hironori Suzuki
[candidate] Representatives / Yamagataken #2
Satoshi Takayama
[candidate] Representatives (3) / DP / Saitamaken #15
Karen Makishima
[candidate] Representatives / LDP / Kanagawaken #17
Shunsuke Mutai
[candidate] Representatives / LDP / Naganoken #2
Michiaki Nozawa
[candidate] Representatives / JCP / Osakafu #14
Yoichi Anami
[candidate] Representatives / LDP / Oitaken #1
Kaichi Tamiya
[candidate] Representatives (0) /
Yo Yoshimata
[candidate] Councilors / JCP / Aomoriken Aomorishi
Yutaka Kumagai
[candidate] Councilors / LDP / Miyagiken
Gaku Ito
[candidate] Councilors / JCP / Saitamaken
Satoshi Shimizu
[candidate] Councilors (0) / JIP / Chibaken
Ayumi Michi
[candidate] Councilors / DP / Chibaken
Toshiaki Kanda
[candidate] Councilors (0) / Tokyoto
Yoshifu Arita
[candidate] Councilors / DP / Tokyoto
Toshiko Takeya
[candidate] Councilors / NCGP / Tokyoto
Hideki Morihara
[candidate] Councilors / SDP / Tokyoto
Takao Fujioka
[candidate] Councilors (0) / JIP / Tokyoto
Kenji Nakanishi
[candidate] Councilors / YP / Kanagawaken
Misako Yasui
[candidate] Councilors / DP / Aichiken
Michiyo Yakushiji
[candidate] Councilors / YP / Aichiken
Nobuhide Takemura
[candidate] Councilors / LDP / Shigaken
Hirotaka Ishikawa
[candidate] Councilors / NCGP / Osakafu
Tadashi Shimizu
[candidate] Councilors / JCP / Osakafu
Yukiko Hamano
[candidate] Councilors (0) / JIP / Osakafu
Mika Yamada
[candidate] Councilors / LDP / Okayamaken
Yutaka Odata
[candidate] Councilors / Kagawaken
Yoshihiko Isozaki
[candidate] Councilors / LDP / Kagawaken
Akiko Honda
[candidate] Councilors / YP / Kumamotoken
Kiyoshi Odawara
[candidate] Councilors / LDP / Oitaken
Hiromitsu Baba
[candidate] Councilors / JCP / Miyazakiken
Jiro Ono
[candidate] Councilors / YP /
Takashi Uto
[candidate] Councilors / LDP /
Takaaki Mitsuhashi
[candidate] Councilors /
Yukari Sato
[candidate] Councilors (1) / LDP /
Asako Tanaka
[candidate] Councilors / YP /
Koji Oshima
[candidate] Councilors / YP /
Motohiro Oono
[candidate] Councilors / DP /
Shinji Oguma
[candidate] Councilors / YP /
Shigeru Tanaka
[candidate] Councilors / YP /
Fumiki Sakurauchi
[candidate] Councilors / YP /
Kouzou Akino
[candidate] Councilors / NCGP /
Nobuto Hosaka
[candidate] Councilors / SDP /
Tomohiro Nagatsuka
[candidate] - / Ibaragiken
Hiroshi Nishi
[candidate] prefectural assembly / Tochigiken
Shintaro Zaima
[candidate] prefectural assembly / Kanagawaken
Hiroshi Sakamoto
[candidate] prefectural assembly / JCP / Toyamaken Imizushi
Yasunori Koga
[candidate] prefectural assembly / Fukuokaken
Satoshi Kouzaki
[candidate] prefectural assembly (0) / Fukuokaken Tagawagun
Yukihiro Tanaka
[candidate] mayor / ind. / Saitamaken Niizashi
Hatsumi Iwanami
[candidate] mayor / Chibaken Kamagayashi
Hiroyuki Abe
[candidate] mayor / Tokyoto Tamashi
Takahito Kashino
[candidate] mayor / Hyogoken Kobeshi
Yoshitaka ban
[candidate] city council / ind. / Hokkaido Sapporoshi
Mitsugu Fujita
[candidate] city council / Saitamaken Kawaguchishi
Hideki Shibusawa
[candidate] city council / Tokyoto Hinoshi
Kotohiko Yamashita
[candidate] city council / Tokyoto Machidashi
Kazuki Takeuchi
[candidate] city council / Tokyoto Tachikawashi
Yoji Haga
[candidate] city council / Kanagawaken Yokohamashi
Hirofumi Yamazaki
[candidate] city council / ind. / Kanagawaken Yokohamashi
Shiro Okamoto
[candidate] city council / LDP / Kanagawaken Yokosukashi
Mina Yokoyama
[candidate] city council / Kanagawaken Zushishi
Naoki Take
[candidate] city council / Osakafu Osakashi
Tomohiro Kajiya
[candidate] city council / ind. / Osakafu Hirakatashi
Kihachiro Kanroji
[candidate] city council / Hyogoken Kawanishishi
Kenji Ogasawara
[candidate] city council / Okayamaken Okayamashi
Tsuyoshi Azuma
[candidate] city council / JCP / Okayamaken Okayamashi
Taiga Kondo
[candidate] city council / ind. / Fukuokaken Fukuokashi
Takaharu Motoyama
[candidate] city council / Fukuokaken Fukuokashi
Hidetoshi Ishii
[candidate] city council / Fukuokaken Fukuokashi
Toshiyuki Suzuki
[candidate] ward assembly / Tokyoto Suginamiku
Yasuko Takizawa
[candidate] ward assembly / ind. / Tokyoto Edogawaku
Taro Tada
[candidate] ward assembly / Tokyoto Adachiku
Twitter and Japanese politics [politter.com] - Account list

- Account list

members of the Diet (88)

Seiji Osaka
Representatives (3) / DP / Hokkaido #8
Yukio Hatoyama
Representatives (8) / DP / Hokkaido #9
Tadamori Oshima
Representatives (9) / LDP / Aomoriken #3
Yasunori Saito
Representatives / DP / Miyagiken #2
Kaname Tajima
Representatives (3) / DP / Chibaken #1
Hirotami Murakoshi
Representatives (2) / DP / Chibaken #5
Mito Kakizawa
Representatives (3) / DP / Tokyoto #15
Akihiro Hatsushika
Representatives (1) / DP / Tokyoto #16
Mari Kushibuchi
Representatives / DP / Tokyoto #23
Masaaki Taira
Representatives / LDP / Tokyoto #4
Makoto Yamazaki
Representatives (1) / DP / Kanagawaken (Minamikanto)
Tsuyoshi Hoshino
Representatives (2) / LDP / Kanagawaken #12
Taro Kono
Representatives (5) / LDP / Kanagawaken #15
Mieko Nakabayashi
Representatives (1) / DP / Kanagawaken #1
Keiichiro Asao
Representatives (5) / ind. / Kanagawaken #4
Kenji Eda
Representatives (3) / YP / Kanagawaken #8
Kentaro Genma
Representatives / DP / Shizuokaken #8
Kensuke Onishi
Representatives (1) / DP / Aichiken #13
Yukinori Nemoto
Representatives (2) / LDP / Aichiken #15
Yoshihiro Ishida
Representatives (1) / DP / Aichiken #6
Kenichiro Ueno
Representatives (3) / LDP / Shigaken #2
Sadakazu Tanigaki
Representatives (10) / LDP / Kyotofu #5
Kazunori Yamanoi
Representatives (4) / DP / Kyotofu #6
Akira Nishino
Representatives (5) / LDP / Osakafu #13
Takashi Nagao
Representatives (1) / DP / Osakafu #14
Atsushi Kumada
Representatives (1) / DP / Osakafu #1
Nobumori Otani
Representatives (3) / DP / Osakafu #9
Yasuhiro Okada
Representatives (1) / DP / Hyogoken #10
Shoichi Takahashi
Representatives (1) / DP / Hyogoken #4
Toshiro Ishii
Representatives / DP / Hyogoken #7
Sumio Mabuchi
Representatives (3) / DP / Naraken #1
Shuhei Kishimoto
Representatives (1) / DP / Wakayamaken #1
Naoto Sakaguchi
Representatives (1) / DP / Wakayamaken #2
Ichiro Aisawa
Representatives (8) / LDP / Okayamaken #1
Gaku Hashimoto
Representatives (3) / LDP / Okayamaken #4
Michiyoshi Yunoki
Representatives (2) / DP / Okayamaken #4
Takuya Hirai
Representatives (4) / LDP / Kagawaken #1
Yuichiro Tamaki
Representatives (1) / DP / Kagawaken #2
Takako Nagae
Representatives (1) / DP / Ehimeken #1
Kazuhiro Haraguchi
Representatives (5) / DP / Sagaken #1
Kenichiro Fukushima
Representatives (1) / DP / Kumamotoken #2
Takeshi Iwaya
Representatives (5) / LDP / Oitaken
Mikiko Shimoji
Representatives (4) / PNP / Okinawaken #1
Tetsuo Saito
Representatives (6) / NCGP / (Chugoku)
Toshiko Abe
Representatives (2) / LDP / (Chugoku)
Yoshitaka Shindo
Representatives (4) / LDP / (Kitakanto)
Yukiko Miyake
Representatives (1) / DP / (Kitakanto)
Kazuya Mimura
Representatives (1) / DP / (Minamikanto)
Jun Matsumoto
Representatives (4) / LDP / (Minamikanto)
Atsushi Chugo
Representatives (1) / DP / (Minamikanto)
Yuriko Koike
Representatives (6) / LDP / (Tokyo block)
Kenya Akiba
Representatives (3) / LDP / (Tohoku)
Hideo Yoshiizumi
Representatives (1) / SDP / (Tohoku)
Daisuke Fujita
Representatives / DP / (Tokai)
Masato Imai
Representatives (1) / DP / (Tokai)
Hideaki Omura
Representatives (5) / LDP / (Tokai)
Ryoichi Hattori
Representatives (1) / SDP / (Kinki)
Yuzuru Takeuchi
Representatives (2) / NCGP / (Kinki)
Ichita Yamamoto
Councilors (3) / LDP / Gunmaken
Makoto Nishida
Councilors (1) / NCGP / Saitamaken
Renho
Councilors (1) / DP / Tokyoto
Masaharu Nakagawa
Councilors (1) / LDP / Tokyoto
Yuji Fujimoto
Councilors (1) / DP / Shizuokaken
Ikuko Tanioka
Councilors / DP / Aichiken #1
Kumiko Hayashi
Councilors / DP / Shigaken
Tetsuro Fukuyama
Councilors (2) / DP / Kyotofu
Yoshitada Kounoike
Councilors (3) / LDP / Hyogoken
Kiyosige Maekawa
Councilors (1) / DP / Naraken
Hiroshige Seko
Councilors (3) / LDP / Wakayamaken
Masaaki Taniai
Councilors (1) / NCGP / Okayamaken
Nobuo Kishi
Councilors (1) / LDP / Yamaguchiken
Tadashi Inuzuka
Councilors (1) / DP / Nagasakiken
Itsuki Toyama
Councilors (1) / DP / Miyazakiken
Shinpei Matsushita
Councilors (1) / LDP / Miyazakiken
Kenzo Fujisue
Councilors (2) / DP /
Kazuya Maruyama
Councilors / LDP /
Makoto Hirayama
Councilors / NPN /
Akira Koike
Councilors (2) / JCP /
Mizuho Fukushima
Councilors (2) / SDP /
Hiroshi Yamamoto
Councilors / NCGP /
Kiyohiro Araki
Councilors (3) / NCGP /
Masahisa Sato
Councilors (1) / LDP /
Masayoshi Hamada
Councilors (1) / NCGP /
Yoko Wanibuchi
Councilors (1) / NCGP /
Shokichi Kina
Councilors / DP /
Tsukasa Akimoto
Councilors (1) / LDP /
Shinobu Kandori
Councilors (1) / LDP /
Motoyuki Odachi
Councilors (1) / DP /

local assemblies (469)

Naoki Takashima
metropolitan assembly / LDP / Tokyoto
Yukie Nogami
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Ikuko Tanoue
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Ryosei Takakura
metropolitan assembly (2) / NCGP / Tokyoto
Zenko Kurishita
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Reiko Matsushita
metropolitan assembly / DP / Tokyoto
Katsuhiko Asano
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Noriko Kuribayashi
metropolitan assembly (1) / NCGP / Tokyoto
Hirofumi Yanagase
metropolitan assembly (1) / DP / Tokyoto
Tasso
prefectural governor / Iwateken
Hirohiko Izumida
prefectural governor (2) / Niigataken
Hidehiko Yuzaki
prefectural governor (1) / Hiroshimaken
Masanao Ozaki
prefectural governor / Kochiken
Katsusada Hirose
prefectural governor / Oitaken
Hideo Higashikokubaru
prefectural governor / Miyazakiken
Mayumi Hirota
prefectural assembly (1) / DP / Hokkaido
Yoshisuke Kanekuni
prefectural assembly / NCGP / Hokkaido
Seiko Osaki
prefectural assembly (2) / LDP / Hokkaido
Hiroyuki Namakura
prefectural assembly / LDP / Hokkaido
Sumio Fujisawa
prefectural assembly (2) / LDP / Hokkaido
Naoki Inose
deputy governor / Tokyoto
Kenji Tanaka
prefectural assembly / DP / Kyotofu
Takashi Toyoda
prefectural assembly (1) / DP / Kyotofu
Satoru Kumagai
prefectural assembly (3) / DP / Kyotofu
Yoshiyuki Yaegashi
prefectural assembly (1) / NCGP / Osakafu
Kazuhiko Kajiki
prefectural assembly / NCGP / Osakafu
Yasuto Urano
prefectural assembly (2) / LDP / Osakafu
Ichiro Matsui
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Masanori Kuya
prefectural assembly (1) / * / Osakafu
Kazutaka Miyamoto
prefectural assembly (1) / * / Osakafu
Tetsuya Inoue
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Takahisa Abe
prefectural assembly (2) / * / Osakafu
Ichiro Oda
prefectural assembly (2) / LDP / Osakafu
Yukito Okamoto
prefectural assembly (2) / LDP / Aomoriken
Kazuhiko Matsuo
prefectural assembly (2) / DP / Aomoriken
Yuichi Onodera
prefectural assembly / LDP / Iwateken
Matsuji Nakaizumi
prefectural assembly (1) / LDP / Akitaken
Tomo Honda
prefectural assembly (2) / Fukushimaken
Yoshihiro Ide
prefectural assembly (4) / NCGP / Ibaragiken
Takaya Kano
prefectural assembly / LDP / Ibaragiken
Toshio Mizuno
prefectural assembly (1) / NCGP / Gunmaken
Masahide Moroi
prefectural assembly / LDP / Saitamaken
Tetsuya Kobayashi
prefectural assembly (2) / LDP / Saitamaken
Toshikazu Morita
prefectural assembly / LDP / Saitamaken Kumagayashi
Masaaki Akama
prefectural assembly (3) / NCGP / Chibaken
Tomohito Gyota
prefectural assembly / NCGP / Kanagawaken
Kenichi Shirakabe
prefectural assembly / LDP / Yamanashiken
Yuji Minagawa
prefectural assembly (1) / LDP / Niigataken
Kazuhiro Kobayashi
prefectural assembly (1) / LDP / Niigataken
Shinichi Takeda
prefectural assembly / Toyamaken
Sanae Kitayama
prefectural assembly / Naganoken
Yasuharu Kojima
prefectural assembly (1) / Naganoken
Ryosuke Hara
prefectural assembly (6) / Hyogoken
Toshinobu Yamamoto
prefectural assembly (4) / LDP / Hyogoken
Yoshifumi Moriyama
prefectural assembly / DP / Naraken
Kiyohito Asakawa
prefectural assembly / LDP / Naraken
Masanori Ioka
prefectural assembly (2) / LDP / Naraken
Ryuhei Fukumoto
prefectural assembly (1) / LDP / Tottoriken
Takashi Suyama
prefectural assembly / Shimaneken
Yukiko Kajikawa
prefectural assembly / Hiroshimaken
Yoshinori Takata
prefectural assembly / SDP / Kagawaken
Masaharu Kaji
prefectural assembly (3) / SDP / Kagawaken
Masayoshi Kuroiwa
prefectural assembly / NCGP / Kochiken
Toshihiko Takeishi
prefectural assembly / LDP / Kochiken
Kojiro Takano
prefectural assembly (2) / LDP / Kochiken
katuzo Suwashita
prefectural assembly / Fukuokaken
Toshikazu Inoue
prefectural assembly (1) / Fukuokaken
Shinji Kiyota
prefectural assembly (3) / DP / Fukuokaken Kurumeshi
Kazuchika Iwata
prefectural assembly / LDP / Sagaken
Midori Hirano
prefectural assembly (4) / Kumamotoken
Satoshi Nishimura
prefectural assembly / Miyazakiken
Shunsuke Takei
prefectural assembly / ind. / Miyazakiken
Hiromi Sakaguchi
prefectural assembly / Miyazakiken
Takuro Sako
prefectural assembly (2) / LDP / Kagoshimaken
Takeshi Aoyama
mayor / Hokkaido Muroranshi
Yoichi Mizutani
mayor / Hokkaido Abashirishi
Toshiro Uchida
mayor / Ibaragiken Kashimashi
Oomamiuda Minoru
mayor (1) / Tochigiken Ashikagashi
Takehiro Matsumoto
mayor / Saitamaken Wakoshi
Susumu Kojima
mayor / Saitamaken Fukayashi
Yoshiro Fujinawa
mayor / Saitamaken Tsurugashimashi
Toshihito Kumagai
mayor / Chibaken Chibashi
Hiroyasu Akiyama
mayor / Chibaken Kashiwashi
Yoshiharu Izaki
mayor / Chibaken Nagareyamashi
Hideki Matsuzaki
mayor (3) / Chibaken Urayasushi
Takashi Matsuo
mayor / ind. / Kanagawaken
Yuto Yoshida
mayor / Kanagawaken Yokosukashi
Yasunori Ebine
mayor (1) / ind. / Kanagawaken Fujisawashi
Ryuichi Hirai
mayor / Kanagawaken Zushishi
Isato Kunisada
mayor / Niigataken Sanjoshi
Mikio Tanaka
mayor / Toyamaken Nantoshi
Yasuo Horiuchi
mayor / ind. / Toyamaken Kurobeshi
Hyakuo Makino
mayor / Fukuiken Sabaeshi
Masao Miki
mayor / Naganoken Nasushi
Takashi Kawamura
mayor / DP / Aichiken Nagoyashi
Kenichi Suzuki
mayor / Mieken Iseshi
Isao Aketa
mayor / LDP / Kyotofu Yawatashi
Kunio Hiramatsu
mayor / Osakafu Osakashi
Yoshikazu Noda
mayor / Osakafu Higashiosakashi
Tetsuro Kurata
mayor / Osakafu Minoshi
Yasuhiko Kado
mayor / Hyogoken Awajishi
Isao Takeuchi
mayor / Tottoriken Tottorishi
Keisuke Hiwa
mayor / Sagaken Takeoshi
Kazufumi Onishi
mayor / ind. / Kumamotoken Kumamotoshi
Keiichi Igarashi
city council (1) / LDP / Hokkaido Chitoseshi
Tomonori Akimoto
city council / NCGP / Hokkaido Otarushi
Yuki Narita
city council / NPD / Hokkaido Otarushi
Shigeru Notoya
city council (3) / JCP / Hokkaido Asahikawashi
Yuji Kamimura
city council / Hokkaido Asashikawashi
Takanobu Azumi
city council (3) / Hokkaido Asahikawashi
Naoya Osanai
city council (3) / LDP / Hokkaido Sapporoshi
Toshiharu Honda
city council (1) / ind. / Hokkaido Nemuroshi
Kazuki Hayashi
city council / Hokkaido Ebetsushi
Hideaki Ikehata
city council (2) / Hokkaido Ishikarishi
Taizo Araya
city council / DP / Aomoriken Mutsushi
Yuri Fujikawa
city council (1) / Aomoriken Hachinoheshi
Michio Shito
city council (1) / Iwateken Kitakamishi
Yosuke Kanazawa
city council (3) / Iwateken Moriokashi
Tsukasa Takahashi
city council / Iwateken Moriokashi
Yutaka Aoyama
city council / DP / Akitaken Yokoteshi
Takanobu Minato
city council / Akitaken Yurihonjoshi
Hideo Igarashi
city council / Yamagataken Kaminoyamashi
Teruaki Kunii
city council / Yamagataken Sagaeshi
Seiichi Goto
city council (3) / Yamagataken Yamagatashi
Satoshi Takeda
city council (1) / Yamagataken Yamagatashi
Akiko Sato
city council (1) / JCP / Yamagataken Yamagatashi
Satoru Ishiguro
city council / Yamagataken Sakatashi
Hiroshi Tanaka
city council / Yamagataken Tsuruokashi
Miwa Yamamoto
city council / NCGP / Ibaragiken Tsukubashi
Atsushi Kawasaki
city council / DP / Ibaragiken Mitoshi
Toshihiro Imagawa
city council / NCGP / Ibaragiken Takahagishi
Masaya Harada
city council / Ibaragiken Kashimashi
Chie Fukuda
city council / DP / Tochigiken Utsunomiyashi
Haruhi Yamamoto
city council / Tochigiken Nashushiobara
Masaru Saito
city council / Gunmaken Isesakishi
Shuichi Okada
city council / Gunmaken Maebashishi
Kazuhiro Hoshino
city council / NCGP / Gunmaken Otashi
Masami Mizuno
city council / JCP / Gunmaken Otashi
Nobuyuki Yasukagawa
city council / NCGP / Gunmaken Shibukawashi
Tokujyu Shinoda
city council / DP / Gunmaken Shibukawashi
Haruhiko Inagawa
city council (1) / LDP / Saitamaken Saitamashi
Mari Ikeda
city council (1) / DP / Saitamaken Saitamashi
Shinichi Inoue
city council (1) / NCGP / Saitamaken Saitamashi
Hiroyuki Doi
city council (3) / ind. / Saitamaken Saitamashi
Hideki takano
city council (3) / DP / Saitamaken Saitamashi
Michiru Fukuno
city council / Saitamaken Yashioshi
Shinya Yasuda
city council / ind. / Saitamaken Yoshikawashi
Katsumi Saito
city council / NCGP / Saitamaken Wakoshi
Wataru Inoue
city council / Saitamaken Wakoshi
Tomoyuki Itabashi
city council / Saitamaken Kawaguchishi
Fumihito Sugawara
city council / Saitamaken Todashi
Toru Nakamura
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Kenya Kuwahata
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Yasuo Ogino
city council / ind. / Saitamaken Tokorozawashi
Hiroaki Fukuhara
city council (1) / NCGP / Saitamaken Tokorozawashi
Mihoko Sueyoshi
city council (1) / Saitamaken Tokorozawashi
Tomoya Takamura
city council / ind. / Saitamaken Niizashi
Daisuke Hiramatsu
city council / ind. / Saitamaken Niizashi
Daisuke Kamiya
city council / Saitamaken Asakashi
Kazuhiro Oshima
city council / Saitamaken Kumagayashi
Kazuya Miura
city council (1) / ind. / Saitamaken Sayamshi
Kenichiro Seto
city council (5) / Saitamaken Sokashi
Yuji Saito
city council (1) / JCP / Saitamaken Sokashi
Koichi Oshima
city council / DP / Saitamaken Warabishi
Motomitsu Yamanaka
city council / NCGP / Saitamaken Tsurugashimashi
Takayuki Godengi
city council / NCGP / Saitamaken Tsurugashimashi
Tadashi Morino
city council (3) / NCGP / Chibaken Sakurashi
Takashi Tanuma
city council / Chibaken Chibashi
Shoko Fukutani
city council / Chibaken Chibashi
Toshiyuki Ogaw
city council / LDP / Chibaken Chibashi
Tomonari Suzuki
city council / Chibaken Chibashi
Yuki Sasaki
city council / JCP / Chibaken Chibashi
kazuharu Hashimoto
city council (1) / NCGP / Chibaken Inzaishi
Shigeharu Nishimatsu
city council / NCGP / Chibaken Ichiharashi
Yu Nitaguchi
city council (3) / NCGP / Chibaken Ichiharashi
Maki Namiki
city council / DP / Chibaken Ichikawashi
Teppei Matunaga
city council / Chibaken Ichikawashi
Takako Moriya
city council (1) / DP / Chibaken Ichikawashi
Toshimitsu Kai
city council / LDP / Chibaken Abikoshi
Shinsaku Kuno
city council (2) / ind. / Chibaken Abikoshi
Yoshizumi Saikawa
city council / Chibaken Urayasushi
Takara Arata
city council (1) / Chibaken Urayasushi
Yuji Matsuzaki
city council / NCGP / Chibaken Funabashishi
Taketo Hiiro
city council / Chibaken Funabashishi
Masaru Hasegawa
city council (3) / Chibaken Funabashishi
Tetsuya Kimura
city council (3) / Chibaken Funabashishi
Tadashi Saito
city council (5) / NCGP / Chibaken Funabashishi
Mitsunori Ito
city council (1) / ind. / Tokyoto Mitakashi
Reo Suzuki
city council / LDP / Tokyoto Hachiojishi
Tadayuki Ito
city council / DP / Tokyoto Hachiojishi
Kumiko Sano
city council (1) / NCGP / Tokyoto Kokubunjishi
Toshinobu Matsushima
city council (2) / LDP / Tokyoto Kunitachishi
Katsumi Nakayama
city council / LDP / Tokyoto Koganeishi
Daizou Watanabe
city council / ind. / Tokyoto Koganeishi
Kouichi Nishimiya
city council / DP / Tokyoto Fuchushi
Kenji Baba
city council (3) / NCGP / Tokyoto Hinoshi
Akinori Imai
city council (2) / Tokyoto Hinoshi
Masami Usui
city council / Tokyoto Higashimurayamashi
Kuni Shimada
city council / NCGP / Tokyoto Higashimurayamashi
Mitsuaki Ishibashi
city council / NCGP / Tokyoto Higashimurayamashi
Masataka Sato
city council / Tokyoto Higashimurayamashi
Atsushi Yoshida
city council / NCGP / Tokyoto Musashimurayamashi
Kimiko Fukada
city council / Tokyoto Musashinoshi
Yuji Kawana
city council (2) / DP / Tokyoto Musashinoshi
Yuichi Ikegami
city council / JCP / Tokyoto Machidashi
Toshihiro Seigai
city council / NCGP / Tokyoto Fussashi
Yuichiro Hori
city council / NCGP / Tokyoto Fussashi
Masayoshi Muto
city council / ind. / Tokyoto Fussashi
Yukio Sugiyama
city council / ind. / Tokyoto Fussashi
Ikuko Anami
city council (2) / Tokyoto Fussashi
Hitomi Nakayama
city council / Tokyoto Tatekawashi
Yutaka Osawa
city council / SDP / Tokyoto Tachikawashi
Akane Otsuka
city council / DP / Tokyoto Hamurashi
Akemi Orikasa
city council / JCP / Tokyoto Katsushikaku
Hideaki Yamazaki
city council / DP / Tokyoto Nishitokyoshi
Yoko Itagaki
city council / Tokyoto nishitokyoshi
Nami Aikawa
city council (3) / Tokyoto Oumeshi
Katsutoshi Kinoshita
city council / Tokyoto Oumeshi
Shinji Koui
city council (1) / NCGP / Tokyoto Oumeshi
Kazuo Tokuma
city council / Kanagawaken Atsugishi
Hiroshi Takada
city council / Kanagawaken Atsugishi
Tomokazu Sato
city council / DP / Kanagawaken Atsugishi
Naomi Sasaki
city council (1) / Kanagawaken Odawarashi
Ken Horizoe
city council (2) / DP / Kanagawaken Kawasakishi
Norio Aoki
city council / LDP / Kanagawaken Kawasakishi
Yuji Amagasa
city council (6) / DP / Kanagawaken Kawasakishi
Yasuhiro Ishida
city council (3) / LDP / Kanagawaken Kawasakishi
Masahisa Akisawa
city council (1) / NCGP / Kanagawaken Hiratsukashi
Yutaka Ito
city council (3) / Kanagawaken Hiratsukashi
Yasuhiko Kyomen
city council / ind. / Kanagawaken Zamashi
Takahiro Ito
city council / Kanagawaken Yokohamashi
Yuichiro Kudo
city council (2) / DP / Kanagawaken Yokohamashi
Masato Yokoyama
city council (4) / LDP / Kanagawaken Yokohamashi
Tomoko Wakabayashi
city council (2) / Kanagawaken Yokohamashi
Keiichiro Yamada
city council (1) / Kanagawaken Yokohamashi
Masatoshi Nitta
city council (4) / NCGP / Kanagawaken Yokohamashi
Hideaki Fujino
city council / ind. / Kanagawaken Yokosukashi
Yoshihiro Abe
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Takeshi Suda
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Hiroko Terada
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Masaharu Nakamura
city council / LDP / Kanagawaken Sagamiharashi
Shoichiro Yamashita
city council (1) / Kanagawaken Sagamiharashi
Kentaro Ebina
city council (1) / ind. / Kanagawaken Chigasakishi
Tomomi Takiguchi
city council (1) / NCGP / Kanagawaken Chigasakishi
Shunichi Kikuchi
city council (2) / Kanagawaken Zushishi
Akihiko Takaya
city council (1) / ind. / Kanagawaken Zushishi
Tatsuhiro Nagashima
city council (1) / Kanagawaken Kamakurashi
Kunie Kusaka
city council (2) / Kanagawaken Kamakurashi
Kento Yasukawa
city council / Kanagawaken Kamakurashi
Kazuyuki Sakamoto
city council / ind. / Yamanashiken Kaishi
Naoki Shimura
city council / Yamanashiken Fuefukishi
Issei Takizawa
city council / Niigataken Jyoetsushi
Megumi Kaneko
city council (1) / Niigataken Niigatashi
Kosuke Shibuya
city council / Niigataken Shibatashi
Kazuo Matsui
city council (2) / ind. / Niigataken Nagaokashi
Naoto Kato
city council / Niigataken Nagaokashi
Hironori Shikida
city council (2) / LDP / Toyamaken Toyamashi
HIsayuki Kondo
city council / Toyamaken Tonamishi
Tomoyuki Yamazaki
city council / Ishikawaken Nanaoshi
Shinya Inagaki
city council (1) / LDP / Ishikawaken Kagashi
Yuichiro Kawa
city council / DP / Ishikawaken Kanazawashi
Hirohito Fuwa
city council / LDP / Ishikawaken Kanazawashi
Junko Ishizuka
city council / Fukuiken Onoshi
Harumi Imadaichi
city council (3) / Fukuiken Tsurugashi
Takanobu Fuchikami
city council (1) / Fukuiken Tsurugashi
Katsuhisa Suzuki
city council (1) / Fukuiken Sabaeshi
Yoichi Tsuchiya
city council / Naganoken uedashi
Yoichi Tsuchiya comm.
city council / Naganoken Uedahsi
Hitoshi Koyama
city council / Naganoken Sakushi
Yoshiaki Hasumi
city council / Naganoken Tomishi
Kazunari Ikedo
city council / Gifuken Kakamigaharashi
Yuko Nakagawa
city council (1) / JCP / Gifuken Gifushi
Fumitoshi Kanai
city council / NCGP / Gifuken Minokamoshi
Kenji Ozeki
city council / Gifuken Sekishi
Masahiro Adachi
city council (1) / NCGP / Gifuken Sekishi
Megumi Suzuki
city council / Shizuokaken Hamamatsushi
Shinnosuke Yamazaki
city council / Shizuokaken Hamamatsushi
Masanori Katsuragawa
city council / Aichiken Kitanagoyashi
Yuichi Tanabe
city council / NCGP / Aichiken Nagoyashi
Masaru Kinoshita
city council / NCGP / Aichiken Nagoyashi
Shinji Yasui
city council (1) / DP / Aichiken Nagoyashi
Tokuko Takaba
city council (1) / ind. / Aichiken Obushi
Mikio Yamashita
city council (2) / Aichiken Owariasahishi
Toshiki Horioka
city council (1) / NCGP / Aichiken Yatomishi
Mitsuko Yoshikawa
city council / ind. / Aichiken Aisaishi
Noritaka Nemoto
city council / Aichiken Kiyosushi
Toshiharu Ishida
city council / Aichiken Kiyoshushi
Takahiro Kuze
city council / Aichiken Inuyamashi
Kensaku Kurumoto
city council (2) / Aichiken Gamagorishi
Jun Tomita
city council (1) / Aichiken Toyokawashi
Kouichi Okada
city council / Aichiken Toyotashi
Takeshi Tago
city council (2) / Mieken Nabarishi
Satoru Morooka
city council / DP / Mieken Yokkaichishi
Tetsuya Hanashi
city council / ind. / Mieken Owaseshi
Takahiro Kuramoto
city council (2) / ind. / Mieken Kuwanashi
Sachiko Togami
city council (4) / JCP / Mieken Tobashi
Kinichiro Nakamura
city council (3) / ind. / Mieken Tobashi
Yasuo Nomura
city council (3) / ind. / Mieken Tobashi
Junichi Kinoshita
city council (1) / ind. / Mieken Tobashi
Kazutoshi Hamaguchi
city council (1) / Mieken Tobashi
Kenji Taninaga
city council / Shigaken Kogashi
Yutaka Yurugi
city council / Shigaken Takashimashi
Yutaka Togashi
city council / JCP / Kyotofu Kyotoshi
Kayoko Aihara
city council / DP / Kyotofu Joyoshi
Osamu Mizutani
city council / Kyotofu Ujishi
Akihiro Ohara
city council / Kyotofu nagaokakyoshi
Michiko Nakamoto
city council / Osakafu Suitashi
Hajime Shibata
city council (2) / NCGP / Osakafu Sakaishi
Toshio Mitsushiro
city council / ind. / Osakafu Daitoshi
Yoshitaka Tsuji
city council / NCGP / Osakafu Osakashi
Naoki Akashi
city council / NCGP / Osakafu Osakashi
Hiroyuki Onishi
city council / LDP / Osakafu Osakashi
Takashi Yoneda
city council / NCGP / Osakafu Kishiwadashi
Yukio Yamada
city council (6) / LDP / Osakafu Kishiwadashi
Kaoru Ando
city council / JCP / Osakafu Settsushi
Takuya Nunota
city council / Osakafu Izumisanoshi
Ai Nonoue
city council / DP / Osakafu Takatsukishi
Takahiro Kitaoka
city council / ind. / Osakafu Takatsukishi
Yoichi Kawaguchi
city council / SDP / Osakafu Takatsukishi
Shinichi Kuradate
city council / Osakafu Takatsukishi
Masaaki Hatanaka
city council (1) / Osakafu Takaishishi
Kazuhiko Yoneda
city council (1) / Hyogoken Mikishi
Hideki Onishi
city council (1) / Hyogoken Mikishi
Keiji Kasatani
city council (1) / LDP / Hyogoken Sandashi
Chiaki Inoue
city council (1) / Hyogoken Kasaishi
Hiroshige ideta
city council / Hyogoken Minamiawajishi
Yasuo Hiraki
city council (2) / NCGP / Hyogoken Amagasakishi
Yoshikazu Terasaka
city council (2) / Hyogoken Amagasakishi
Reio Nakanishi
city council / Hyogoken Akashishi
Yuta Miyasaka
city council / Hyogoken Akashishi
Minoru Fuchimoto
city council / Hyogoken Asagoshi
Toshihiro Oi
city council / DP / Hyogoken Kobeshi
Toshihiko Yasui
city council / LDP / Hyogoken Kobeshi
Kaoru Yotsuya
city council (1) / Hyogoken Nishinomiyashi
Masuto Yamada
city council (1) / NCGP / Hyogoken Nishinomiyashi
Masahiro Mizuno
city council / ind. / Hyogoken Yabushi
Atsuhi Ota
city council (3) / JCP / Naraken Yamatotakadashi
Koichi Shinato
city council / DP / Naraken Narashi
Shuji
city council / Naraken Narashi
Tadasuke Yamamoto
city council / DP / Wakayamaken Wakayamashi
Takuso Tabita
city council / Wakayamaken Wakayamashi
Shintaro Misu
city council (1) / Wakayamaken Iwadeshi
Kenichi Matsumoto
city council / DP / Wakayamaken Hashimotoshi
Masakatsu Otsu
city council / Tottoriken Kurayoshishi
Hidefumi Mikamo
city council / Tottoriken Yonagoshi
Tadashi Matsuda
city council (2) / LDP / Tottoriken Yonagoshi
Atsushi Yasuda
city council / NCGP / Tottoriken Yonagoshi
Tatsuya Kuwata
city council / NCGP / Tottoriken Tottorishi
Yosuke Oguni
city council / JCP / Shimaneken izumoshi
Rikikazu Endo
city council / NCGP / Shimaneken izumoshi
Junko Katsube
city council (2) / NCGP / Shimaneken Izumoshi
Hiroyuki Tokio
city council (2) / DP / Okayamaken Kurashikishi
Shosuke Fujii
city council (1) / Okayamaken Kurashikishi
Takaaki Shiotsu
city council / Okayamaken Kurashikishi
Ae Kitagawa
city council / Okayamaken Okayamashi
Yoriko Taniguchi
city council (1) / Okayamaken Tamanoshi
Kimihito Miyata
city council (4) / Okayamaken Takahashishi
Mitsunori Shiga
city council (3) / Yamaguchiken Ubeshi
Atsuko Himeno
city council / Yamaguchiken Iwakunishi
Hiroshi Fujimoto
city council / Yamaguchiken Iwakunishi
Hisashi Ito
city council (2) / Yamaguchiken Hofushi
Shinichi Nakamura
city council / NCGP / Kagawaken Takamatsushi
Keishi Haruta
city council / NCGP / Kagawaken Takamatsushi
Syuriko Okano
city council / DP / Kagawaken Takamatsushi
Satoshi Yamamoto
city council / DP / Kagawaken Takamatsushi
Hiroshi Nakano
city council / DP / Ehimeken Ozushi
Michio Hayashi
city council / Kochiken Konanshi
Naoki Okumura
city council / DP / Fukuokaken Kitakyusyushi
Muga Okubo
city council / Fukuokaken Kitakyusyushi
Masayuki Fujii
city council (1) / JCP / Fukuokaken Dazaifushi
Hideki Nakajima
city council / Fukuokaken Asakurashi
Makoto Sasaki
city council / SDP / Fukuokaken Tagawashi
Tatsuo Kuramoto
city council / JCP / Fukuokaken Fukuokashi
Sumio Sasaguri
city council / NCGP / Fukuokaken Itoshimashi
Tadayoshi Kojima
city council / ind. / Fukuokaken Itoshimashi
Ryuichi Fukushima
city council / Sagaken Sagashi
Kenji Hayashi
city council / Nagasakiken Saseboshi
Katsushi otsuka
city council (2) / NCGP / Nagasakiken Saseboshi
Kiyotaka Satowaki
city council (4) / Nagasakiken Omurashi
Hiroshi Murasaki
city council (1) / Nagasakiken Omurashi
Junya Honda
city council / Nagasakiken Shimabarashi
Akiko Ikeda
city council / SDP / Nagasakiken Nagasakishi
Atsuo Tanaka
city council / Kumamotoken Kumamotoshi
Rumiko Suga
city council / Oitaken Nakatsushi
Shozo Matsukawa
city council (1) / LDP / Oitaken Beppushi
Yasuhiro Nagano
city council (2) / Oitaken Beppushi
Hitoshi Ono
city council / Oitaken Oitashi
Masahiro Kurakake
city council / LDP / Oitaken Oitashi
Yoshihiro Takahashi
city council (5) / Oitaken Usashi
Kayako Kobayashi
city council (2) / ind. / Oitaken Yufushi
Fumihiro Koujina
city council / JCP / Oitaken Bungooonoshi
Katsuhiro Inoue
city council / JCP / Kagoshimaken Satsumasendaishi
Hitoshi Goya
city council / Okinawaken Ginowanshi
Hironobu Narisawa
chief of a ward (1) / ind. / Tokyoto Bunkyoku
Aya Kamikawa
ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Mitsuo Nakazato
ward assembly / JCP / Tokyoto Setagayaku
Yutaka Kazama
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Kotaro Nakamura
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Junya Nishimura
ward assembly / DP / Tokyoto Setagayaku
Akihiko Takahashi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Setagayaku
Mana Fujii
ward assembly (1) / DP / Tokyoto Setagayaku
Yuko Tanaka
ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Shinji Takahashi
ward assembly / Tokyoto Chuoku
Kotaro Tanaka
ward assembly (1) / Tokyoto Chuoku
Kazuki Kosaka
ward assembly (1) / ind. / Tokyoto Chuoku
Minoru Ichikawa
ward assembly (5) / Tokyoto Nakanoku
Emi Tsuboi
ward assembly / PNP / Tokyoto Nakanoku
Masami Hayashi
ward assembly / Tokyoto Nakanoku
Kuniji Tsubaki
ward assembly / LDP / Tokyoto Kitaku
Katushiro Watanabe
ward assembly (1) / LDP / Tokyoto Kitaku
Hiroyasu Ogushi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Chiyodaku
Ryotaro Yumoto
ward assembly / LDP / Tokyoto Otaku
Taizo Takayama
ward assembly / Tokyoto Bunkyoku
Keiko Ebisawa
ward assembly (1) / LDP / Tokyoto Bunkyoku
Hideko Shinada
ward assembly (5) / Tokyoto Bunkyoku
Yasuo Asada
ward assembly / ind. / Tokyoto Bunkyoku
Satoshi Tashiro
ward assembly (3) / DP / Tokyoto Suginamiku
Yasushi Horibe
ward assembly (3) / ind. / Tokyoto Suginamiku
Yoshiyuki Motoyama
ward assembly / LDP / Tokyoto Itabashiku
Yasunori Tanaka
ward assembly / DP / Tokyoto Itabashiku
Itaru Matsuzaki
ward assembly / JCP / Tokyoto Itabashiku
Ken Tanaka
ward assembly (4) / ind. / Tokyoto Edogawaku
Reiko Ueda
ward assembly / Tokyoto Edogawaku
Tamio Akabame
ward assembly / JCP / Tokyoto Kotoku
Tsuneo Niijima
ward assembly / Tokyoto Kotoku
Kenpo Suzuki
ward assembly / DP / Tokyoto Shibuyaku
Mari Okada
ward assembly / DP / Tokyoto Shibuyaku
Takahiro Kobayashi
ward assembly / ind. / Tokyoto Shibuyaku
Yasuhiro Onose
ward assembly / LDP / Tokyoto Meguroku
Rie Kamoshida
ward assembly / DP / Tokyoto Meguroku
Eiji Kosaka
ward assembly / JIP / Tokyoto Arakawaku
Yudai Sato
ward assembly / DP / Tokyoto Katsusikaku
Mitsuyoshi Hirata
ward assembly (1) / Tokyoto Katsusikaku
Hiroshi Kinoshita
ward assembly / NCGP / Tokyoto Toshimaku
Kayoko Takahashi
ward assembly / NCGP / Tokyoto Toshimaku
Kenya Katayama
town mayor (1) / Hokkaido Nisekocho
Isao Hayashi
town mayor / Saitamaken Irumagun Miyoshityo
Masanobu Sakaki
town council (1) / ind. / Hokkaido Kutchancho
Takuya Sato
town council (1) / Hokkaido Fukushimacho
Mikio Naoi
town council / Tochigiken Shioyamachi
Masaru Takaku
town council / Tochigiken Nasugun Nasucho
Masaharu Iwazaki
town council / Gunmaken Kannragun Shimonitacho
Koji Kikuchi
town council / Saitamaken Irumagun Miyoshicho
Misako Naito
town council / NCGP / Saitamaken Irumagun Miyoshityo
Taeko Yanagita
town council (2) / JCP / Saitamaken Hikigun Ogawamachi
Kenji Isozaki
town council / NCGP / Tokyoto Oshimamachi
Yoko Tosa
town council / Kanagawaken Miuragun Hayamacho
Toko Ogasawara
town council / Kanagawaken Nakagun Ninomiyatyo
Kazuhito Kumada
town council / Kanagawaken Ashigarakamigun Oimachi
Miho Fujita
town council / ind. / Fukuiken Wakasacho
Norihito Obata
town council (2) / ind. / Fukuiken Takahamacho
Shunsuke Matsuura
town council (2) / ind. / Shizuokaken Suntogun Shimizucho
Takeshi Kadohara
town council (3) / JCP / Aichiken Aichigun Togocho
Akihisa Tazaki
town council / DP / Aichiken Aichigun Nagakutecho
Ritsuko Yamashita
town council / Aichiken Togocho
Yuji Ito
town council (2) / ind. / Aichiken Nagakutecho
Misao Tanida
town council (5) / JCP / Kyotofu Tsudukigun Idecho
Yoshiharu Ban
town council / Naraken Ikomagun Ikarugacho
Hiroaki Yamagata
town council / Wakayamaken Nachikatsuuracho
Yasufumi Kawasaki
town council (1) / Kagawaken
Misho Kubota
town council (1) / SDP / Fukuokaken Tagawagun Soedamachi
Kendo Tajima
town council (1) / Fukuokaken Ongagun Ashiyamachi
Etsuko Urushihara
town council / Sagaken Miyakigun Kamiminecho
Shintaro Wakiyama
town council / Sagaken Higashimatsuuragun Genkaicho
Hiroki Sakai
village council / Chibaken Tyoseimura
Yasuo Kosaka
village council / Naganoken Kamiinagun Minamiminowamura
Hayato Amano
village council / ind. / Naganoken Kamiinagun Miyadamura
Osamu Miyai
village council (1) / Naganoken Kamiinagun Miyadamura
Masayasu Shimizu
village council / Naganoken Kamiinagun Miyadamura

local government (13)

Aomori Prefecture
prefectural office / Aomoriken
Naganoken
prefectural office / Naganoken
Oitaken
prefectural office / Oitaken
Akitaken Yokoteshi
town hall / Akitaken Yokoteshi
Aizuwakamatsushi
town hall / Fukushimaken Aizuwakamatsushi
Ibarakiken Hitachinakashi
town hall / Ibaragiken Hitachinakashi
Nasukarasuyamashi
town hall / Tochigiken Nasukarasuyamashi
Saitamaken Tsurugashimashi
town hall / Saitamaken Tsurugashimashi
Chibashi city sales
town hall / Chibaken Chibashi
Naganoken Komoroshi
town hall / Naganoken Komoroshi
Naganoken Suzakashi
town hall / Naganoken Suzakashi
Hokkaido Rikubetucho
town hall / Hokkaido Rikubetsucho
Hokkaido Nisekocho
town hall / Hokkaido Nisekocho

party/publicity (25)

LDP Miyagi
/ LDP / Miyagiken
LDP Tokyo
/ LDP / Tokyoto
Liberal Democratic Party
/ LDP /
LDP mudabo project team
/ LDP /
LDP Next Japan team
/ LDP /
New Clean Government Party
/ NCGP /
Your Party
/ YP /
Happy Realize Party
/ HRP /
Osaka ishin no kai
/ * / Osakafu
The Spirit of Japan Party
/ JIP /
Shinpu Fukuoka
/ * / Fukuokaken
Hisayoshi Iwahashi comm.
/ Hyogoken Sumotoshi
Mineo Matsumoto comm.
/ Fukuokaken Itoshimashi
Kaoru Yosano
(ex) / ind. / Tokyoto
Akinori Eto
/ LDP / Aomoriken #2
Shoji Nishida Office
/ LDP / Kyotofu
Taro Aso Office
/ LDP / Fukuokaken #8
Minoru Kihara Office
(ex) / LDP / Kumamotoken #1
Toshio Ogawa Office
/ DP / Tokyoto
Mito Kakizawa
/ DP / Tokyoto #15
Hirosato Nakatsugawa
/ DP / (Tokyo)
JCP Yamashiro area
/ JCP / Kyotofu
kaeru Net
/ JCP /
Yoshihisa Baba comm.
/ * / Fukuokaken
Shinpu Seinenbu
/ * /

ex-members/candidates (121)

Midori Matsushima
(ex) Representatives / LDP / Tokyoto #14
Hirotaka Ishihara
(ex) Representatives (1) / LDP / Tokyoto #3
Isamu Ueda
(ex) Representatives (5) / NCGP / Kanagawaken #6
Mineyuki Fukuda
(ex) Representatives / LDP / Kanagawaken #8
Satsuki Katayama
(ex) Representatives (1) / LDP / Shizuokaken #7
Shika Kawajo
(ex) Representatives / LDP / Osakafu #2
Tsukasa Kobiki
(ex) Representatives / LDP / Hyogoken #6
Minoru Kihara
(ex) Representatives / LDP / Kumamotoken #1
Kuniko Inogushi
(ex) Representatives (1) / LDP / (Tokyo)
Junichiro Yasui
(ex) Representatives (1) / LDP / (Tokyo)
Masashi Nakano
(ex) Representatives (3) / LDP / (Tohoku)
Wataru Ito
(ex) Representatives / NCGP / (Tokai)
Osamu Uno
(ex) Representatives (2) / LDP / (Kinki)
Yoichi Kaneko
(ex) Councilors (2) / DP / Kanagawaken
Kiyohiko Toyama
(ex) Councilors / NCGP /
Daijiro hashimoto
(ex) - / ind. / Kochiken
Masao Sato
(ex) prefectural assembly / JCP / Fukuiken
Hiroshi Nakada
(ex) mayor / JIP / Kanagawaken Yokohamashi
Tsutomu Takami
(ex) city council / Hokkaido Nayoroshi
Daisuke Kashiwano
(ex) city council / Hokkaido Eniwashi
Emi Fuda
(ex) city council / Miyagiken Iwanumashi
Kei Tomoda
(ex) city council / Osakafu Kashiwarashi
Hidehiko Watanuki
(ex) city council / JCP / Fukuokaken Fukuokashi
Izumi Mizutani
(ex) ward assembly / Tokyoto Toshimaku
Tatsuo Sasayama
(ex) Representatives / Akitaken
Kouichi Hamada
(ex) Representatives (7) / LDP / Chibaken #3
Ko Tanaka
(ex) Representatives (3) / YP / Chibaken #5
Katsuhito Yokokume
(ex) Representatives (1) / ind. / Kanagawaken #11
Satoshi Shima
(ex) Representatives (3) / DP / Aichiken #13
Yoshikazu Tarui
(ex) Representatives (1) / DP / Osakafu
Hiroaki Nagasawa
(ex) Representatives (1) / NCGP / (Kitakanto)
Kayoko Isogai
(ex) Representatives (1) / DP / (Tokai)
Daigo Matsuura
(ex) Councilors (1) / DP / Akitaken
Kotaro Tamura
(ex) Councilors (2) / ind. / Tottoriken
Shinichi Yokoyama
(ex) prefectural assembly / NCGP / Hokkaido
Kenzo Furuichi
(ex) mayor / Okayamaken Kurashikishi
Katsusuke Ihara
(ex) mayor / Yamaguchiken Iwakunishi
Naoki Mikami
(ex) city council / Aomoriken Hirosakishi
Kenichi Yamamoto
(ex) city council / Fukushimaken Iwakishi
Ryohei Takahashi
(ex) city council / Chibaken Ichikawashi
Yutaka Matsuno
(ex) city council / Chibaken Nagareyamashi
Yositada Maruyama
(ex) city council / ind. / Niigataken Myokoshi
Masaaki Yaguchi
(ex) city council / JCP / Kyotofu Joyoshi
Koji Awakaku
(ex) city council (3) / JCP / Hyogoken Nishinomiyashi
Masuda Nobuyuki
(ex) ward assembly / Tokyoto Setagayaku
Kenji Okuda
(ex) ward assembly / DP / Tokyoto Nakanoku
Kimihiro Matsukawa
(ex) ward assembly / PNP / Tokyoto Shinjukuku
Azusa Hoshi
(ex) village council / ind. / Naganoken Kisogun Kisomura
Masatoshi Kanakura
[candidate] Representatives / JCP / Hokkaido
Hironori Suzuki
[candidate] Representatives / Yamagataken #2
Satoshi Takayama
[candidate] Representatives (3) / DP / Saitamaken #15
Karen Makishima
[candidate] Representatives / LDP / Kanagawaken #17
Shunsuke Mutai
[candidate] Representatives / LDP / Naganoken #2
Michiaki Nozawa
[candidate] Representatives / JCP / Osakafu #14
Yoichi Anami
[candidate] Representatives / LDP / Oitaken #1
Kaichi Tamiya
[candidate] Representatives (0) /
Yo Yoshimata
[candidate] Councilors / JCP / Aomoriken Aomorishi
Yutaka Kumagai
[candidate] Councilors / LDP / Miyagiken
Gaku Ito
[candidate] Councilors / JCP / Saitamaken
Satoshi Shimizu
[candidate] Councilors (0) / JIP / Chibaken
Ayumi Michi
[candidate] Councilors / DP / Chibaken
Toshiaki Kanda
[candidate] Councilors (0) / Tokyoto
Yoshifu Arita
[candidate] Councilors / DP / Tokyoto
Toshiko Takeya
[candidate] Councilors / NCGP / Tokyoto
Hideki Morihara
[candidate] Councilors / SDP / Tokyoto
Takao Fujioka
[candidate] Councilors (0) / JIP / Tokyoto
Kenji Nakanishi
[candidate] Councilors / YP / Kanagawaken
Misako Yasui
[candidate] Councilors / DP / Aichiken
Michiyo Yakushiji
[candidate] Councilors / YP / Aichiken
Nobuhide Takemura
[candidate] Councilors / LDP / Shigaken
Hirotaka Ishikawa
[candidate] Councilors / NCGP / Osakafu
Tadashi Shimizu
[candidate] Councilors / JCP / Osakafu
Yukiko Hamano
[candidate] Councilors (0) / JIP / Osakafu
Mika Yamada
[candidate] Councilors / LDP / Okayamaken
Yutaka Odata
[candidate] Councilors / Kagawaken
Yoshihiko Isozaki
[candidate] Councilors / LDP / Kagawaken
Akiko Honda
[candidate] Councilors / YP / Kumamotoken
Kiyoshi Odawara
[candidate] Councilors / LDP / Oitaken
Hiromitsu Baba
[candidate] Councilors / JCP / Miyazakiken
Jiro Ono
[candidate] Councilors / YP /
Takashi Uto
[candidate] Councilors / LDP /
Takaaki Mitsuhashi
[candidate] Councilors /
Yukari Sato
[candidate] Councilors (1) / LDP /
Asako Tanaka
[candidate] Councilors / YP /
Koji Oshima
[candidate] Councilors / YP /
Motohiro Oono
[candidate] Councilors / DP /
Shinji Oguma
[candidate] Councilors / YP /
Shigeru Tanaka
[candidate] Councilors / YP /
Fumiki Sakurauchi
[candidate] Councilors / YP /
Kouzou Akino
[candidate] Councilors / NCGP /
Nobuto Hosaka
[candidate] Councilors / SDP /
Tomohiro Nagatsuka
[candidate] - / Ibaragiken
Hiroshi Nishi
[candidate] prefectural assembly / Tochigiken
Shintaro Zaima
[candidate] prefectural assembly / Kanagawaken
Hiroshi Sakamoto
[candidate] prefectural assembly / JCP / Toyamaken Imizushi
Yasunori Koga
[candidate] prefectural assembly / Fukuokaken
Satoshi Kouzaki
[candidate] prefectural assembly (0) / Fukuokaken Tagawagun
Yukihiro Tanaka
[candidate] mayor / ind. / Saitamaken Niizashi
Hatsumi Iwanami
[candidate] mayor / Chibaken Kamagayashi
Hiroyuki Abe
[candidate] mayor / Tokyoto Tamashi
Takahito Kashino
[candidate] mayor / Hyogoken Kobeshi
Yoshitaka ban
[candidate] city council / ind. / Hokkaido Sapporoshi
Mitsugu Fujita
[candidate] city council / Saitamaken Kawaguchishi
Hideki Shibusawa
[candidate] city council / Tokyoto Hinoshi
Kotohiko Yamashita
[candidate] city council / Tokyoto Machidashi
Kazuki Takeuchi
[candidate] city council / Tokyoto Tachikawashi
Yoji Haga
[candidate] city council / Kanagawaken Yokohamashi
Hirofumi Yamazaki
[candidate] city council / ind. / Kanagawaken Yokohamashi
Shiro Okamoto
[candidate] city council / LDP / Kanagawaken Yokosukashi
Mina Yokoyama
[candidate] city council / Kanagawaken Zushishi
Naoki Take
[candidate] city council / Osakafu Osakashi
Tomohiro Kajiya
[candidate] city council / ind. / Osakafu Hirakatashi
Kihachiro Kanroji
[candidate] city council / Hyogoken Kawanishishi
Kenji Ogasawara
[candidate] city council / Okayamaken Okayamashi
Tsuyoshi Azuma
[candidate] city council / JCP / Okayamaken Okayamashi
Taiga Kondo
[candidate] city council / ind. / Fukuokaken Fukuokashi
Takaharu Motoyama
[candidate] city council / Fukuokaken Fukuokashi
Hidetoshi Ishii
[candidate] city council / Fukuokaken Fukuokashi
Toshiyuki Suzuki
[candidate] ward assembly / Tokyoto Suginamiku
Yasuko Takizawa
[candidate] ward assembly / ind. / Tokyoto Edogawaku
Taro Tada
[candidate] ward assembly / Tokyoto Adachiku